Tổ chức kỳ thi tuyển công chức các đơn vị thuộc VKSNDTC Vòng 2

15/05/2020

Ngày 15/5/2020, tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Ban Coi thi phổ biến Nội quy thi tuyển kỳ thi tuyển công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao Vòng 2

 Tham dự buổi phổ biến nội quy, có TS. Nguyễn Đức Hạnh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí là thành viên Hội đồng thi tuyển, Tổ giúp việc, Ban coi thi và các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển công chức các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó hiệu trưởng – Trưởng ban coi thi phổ biến nội quy thi tuyển

 

Tại buổi phổ biến nội quy, Hội đồng thi tuyển công chức các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019 tiếp tục tổ chức vòng 2 kỳ thi tuyển, phổ biến nội quy và thông báo thời gian thi tuyển cụ thể cho các ứng viên. 

 Kỳ thi tuyển công chức các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019 được tổ chức thành 2 vòng thi. Vòng 1 đã được tổ chức vào ngày 17/03/2020. Vòng 2 được tổ chức vào ngày 16/5/2020 thi nghiệp vụ chuyên ngành, những thí sinh đã đạt yêu cầu vòng 1 được tiếp tục dự thi vòng 2.

 Kỳ thi tuyển công chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình thủ tục.

Các thí sinh có mặt tại buổi phổ biến nội quy

CN

Các tin liên quan