Một số hình ảnh về hoạt động của Trường Đại học Kiểm sát năm 2019 - P3

24/04/2020

       Ngoài công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng phát động nhiều phong trào, hoạt động thi đua nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, tính sáng tạo đến từng cá nhân cán bộ, giảng viên cũng như học viên, sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giành giải Nhất trong cuộc thi "Phiên tòa hình sự 2019” tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Sinh viên Trường đạt giải Nhì trong cuộc thi hùng biện Sharp in speech 2019 tại Học viện Tòa án

Cán bộ, giảng viên Trường tham gia giao lưu thể thao cùng Đoàn Công tố viên Mô-dăm-bích...

..... giao lưu cùng cán bộ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Các cuộc thi của Trường tổ chức luôn thu hút rất nhiều sinh viên tham gia, như cuộc thi  hát tiếng Anh...

... thi hội diễn văn nghệ....

Đoàn Thanh niên Trường tham gia hội thi "Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông"
do Đoàn 275 Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức

 

Các tin liên quan