Một số hình ảnh về hoạt động của Trường Đại học Kiểm sát năm 2019 - P2

24/04/2020

       Năm 2019 là năm Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có 02 nhiệm vụ được bổ sung mới là thực hiện chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ và chương trình đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành Luật. Bên cạnh nhiệm vụ mới, các công tác quan trọng khác cũng đạt nhiều thành công. 

 

       Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân, Trường đã chủ động xây dựng chương trình hoàn thiện các chuyên đề bồi dưỡng để tổ chức giảng dạy theo nhu cầu của VKSND địa phương, áp dụng nhiều biện pháp tăng cường quản lý, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả nguồn giảng viên thỉnh giảng.

 

       Đối với công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Trường đã triển khai thành công công tác giáo trình - công tác được xác định là trọng tâm, đột phá trong năm 2019; hoàn thành triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học cấp trường, cấp bộ; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán tổ chức nhiều chương trình hội thảo, tập huấn cho giảng viên, học viên Nhà trường:

 

Nhiều chương trình phối hợp giữa Trường và Tổ chức WCS như
Chương trình tập huấn nâng cao năng lực truy tố các vụ án về động vật hoang dã cho cán bộ, Kiểm sát viên...

.... Hội thảo xây dựng giáo trình "Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong giải quyết các vụ án về động vật hoang dã

Chương trình tập huấn Trường phối hợp cùng UNODC và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức

Trường tiếp đón và làm việc với Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Nhật Bản

Trường cũng đã đón tiếp Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao nước Cộng hòa Cuba tới thăm và làm việc

Trường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Trường Đại học Murdoch, Tây Úc

Trường làm việc cùng đoàn đại biểu Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ

 

Đón tiếp và tổ chức chương trình tập huấn cho Công tố viên Mô-dăm-bích và Kiểm sát viên Việt Nam

Sinh viên của Trường đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2019

 

 

 

 

Các tin liên quan