Thư chúc mừng của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng nhân dịp 50 năm ngày truyền thống Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

20/04/2020

Các tin liên quan