Thư chúc mừng của đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

20/04/2020

Các tin liên quan