Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính sinh hoạt chuyên đề

15/10/2019

Thực hiện kế hoạch số 09/ KH-ĐU ngày 08/3/2019 của Đảng bộ Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về học tập, triển khai chuyên đề năm 2019, chiều ngày 11/10/2019, Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính đã tổ chức sinh hoạt về chuyên đề “Nâng cao chất lượng chi bộ Tổ chức – Hành chính”“Các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ chi bộ”.

 

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Vũ Văn Tư - Bí thư Chi bộ, chủ trì; và các Đảng viên trong chi bộ. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Chi bộ tuyên bố lí do, mục đích và yêu cầu của việc triển khai học tập Nghị quyết, các Đảng viên đã trình bày tham luận ngắn gọn, súc tích, nổi bật các nội dung cơ bản của hai chuyên đề.

Toàn cảnh các đảng viên tham dự 

 

Trong đó chuyên đề “Nâng cao chất lượng chi bộ Tổ chức – Hành chính” với ba tham luận Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ chức hành chính. Liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị”; “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên phòng Tổ chức – Hành chính. Liên hệ với chi bộ”; Trách nhiệm của đảng viên chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính. Liên hệ với chi bộ, cơ quan, đơn vị” hướng đến quán triệt, xây dựng ý thức trong bản thân mỗi Đảng viên của chi bộ để chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, muốn chi bộ phát triển tốt thì cần chú trọng đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng chi bộ, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Để lãnh đạo cách mạng Đảng ta phải mạnh, Đảng mạnh là do nhiều chi bộ tốt”.

 

Chuyên đề “Về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ chi bộ” với ba tham luận “Thực trạng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên chi bộ phòng Tổ chức – Hành chính”; “Phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biều hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên đang là vấn đề sống còn đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tìm các giải pháp khắc phục vấn đề này là điều vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài”; “Các giải pháp nhằm phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Các tham luận đã nêu lên nguyên nhân và đề ra những giải pháp cơ bản để nhận diện và phòng, chống giúp khắc phục vấn đề về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực tiễn.

 

Sau tham luận, các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, với Đảng bộ Trường, đánh giá những nội dung nào đã làm được, những nội dung nào chưa làm được và đề xuất phương hướng giải pháp trong thời gian tới.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tư đánh giá việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch cho sinh hoạt chuyên đề được diễn ra đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định; các Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề có trách nhiệm và chuẩn bị dự thảo các tham luận đúng yêu cầu, đạt chất lượng và thể hiện ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được phân công; các ý kiến đóng góp của đảng viên thiết thực, gắn với hoạt động của chi bộ, trách nhiệm của đảng viên; đồng chí cũng đề nghị các đảng viên được phân công tham luận tiếp thu ý kiến bổ sung, hoàn thiện bản tham luận gửi cho Ban Chi ủy để báo cáo Đảng ủy và gửi cho toàn thể Đảng viên trong chi bộ nghiên cứu học tập.

 

Tin: NA

Ảnh: CN

Các tin liên quan