Họp Ban Chỉ đạo Tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội

17/09/2019

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội (25/4/1970-25/4/2020); sáng ngày 17/9/2019, Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội đã họp Ban Chỉ đạo Tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường. TS. Lại Viết Quang - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban Chỉ đạo đã dự và chủ trì cuộc họp.

 

Tham dự có PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Trưởng ban; TS. Mai Đắc Biên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Trưởng ban; Trưởng các đơn vị, Phó Trưởng khoa Tội phạm học, Phó Giám đốc trung tâm Bảo đảm chất lượng đào tạo và Trưởng các đoàn thể của Trường.

TS. Lại Viết Quang - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, TS. Lại Viết Quang – Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và sự quan trọng của việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày tuyền thống của Trường: Đây là một sự kiện tuyên truyền, giáo dục và mang ý nghĩa quan trọng, nhằm khẳng định vị thế, cũng như khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng suốt bề dày lịch sử 50 năm gắn với 60 năm truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Đồng chí khẳng định sự kiện Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường dành được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo VKSND tối cao cũng như của toàn Ngành, vì vậy các Tiểu ban giúp việc cần sớm hoàn thiện Kế hoạch chi tiết nhằm bảo đảm các hoạt động chào mừng ngày truyền thống diễn ra chu đáo, tổ chức trang trọng, sáng tạo, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều hiện thực tế của Trường; bên cạnh đó các Tiểu ban cũng làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thu hút công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Trường tham gia các hoạt động, tham gia xây dựng tuyên truyền hình ảnh của Trường.

 

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên tham dự đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm thành lập của Trường theo Kế hoạch số 60/KH-T2 của Trường về việc Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của các hoạt động:

 

        - Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Trường;

 

        - Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường, chú trọng tuyên truyền trên các trang mạng xã hội;

 

        - Xây dựng phóng sự tài liệu “Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 50 năm xây dựng, phát triển gắn với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Ngành Kiểm sát nhân dân”;

 

        - Xuất bản Kỷ yếu “Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 50 năm xây dựng và phát triển”;

 

        - Xây dựng và hoàn thành phòng Truyền thống của Trường;

 

        - Xuất bản Tạp chí Khoa học Kiểm sát số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống của Trường;

 

        - Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng;

 

        - Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sứ mệnh, tầm nhìn, văn hóa của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong giai đoạn 2020 – 2030 và những năm tiếp theo”;

 

        - Tổ chức thành công, trang trọng Lễ kỷ niệm;

 

        - Đẩy mạnh hoạt động các Ban liên lạc, kết nối;

 

        - Đẩy nhanh tiến độ công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điểm nhấn, công trình chào mừng kỷ niệm.

 

Kết luận cuộc họp, TS. Lại Viết Quang - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến các hoạt động chào mừng kỷ niệm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ triển khai công việc và chuẩn bị tổ chức các hoạt động hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai đúng tiến độ đảm bảo cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

 

Tin: NA

 

Các tin liên quan