Đại hội Công đoàn VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

13/09/2019

Ngày 10/9/2019, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Huy Tiến; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 139 đại biểu đại diện cho hơn 1000 đoàn viên Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 do đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XXIII của Công đoàn cơ quan, nghị quyết của Công đoàn cấp trên đề ra. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động của Công đoàn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong điều kiện cho phép của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, do vậy đã phát huy tốt vai trò cá nhân và trí tuệ tập thể trong thảo luận, bàn bạc quyết định các phương hướng hoạt động của Công đoàn. Hoạt động và những kết quả đạt được của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý nghĩa quan trọng nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các cuộc vận động và các phong trào thi đua, góp phần xây dựng và phát triển cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam biểu dương thành tích của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Ban cán sự đảng, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tạo điều kiện giúp đỡ đối với hoạt động của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2019 - 2024 tích cực đổi mới hơn nữa nội dung và phương pháp hoạt động của công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chấp hành để các hoạt động của Công đoàn thiết thực và gắn bó mật thiết hơn nữa với đoàn viên, phù hợp với điều kiện nhiệm vụ của cơ quan. Tiếp tục phát huy, làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao thành tích đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh, Công đoàn cơ quan đã có nhiều nỗ lực trên các lĩnh vực hoạt động, Ban Chấp hành Công đoàn luôn coi trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các đoàn viên.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ tới, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2019 - 2024 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu tham dự đại hội

Nâng cao hơn nữa kết quả công tác kiểm sát; tập trung vào công tác cán bộ trong đó có sửa đổi, bổ sung quy hoạch và tăng cường công tác điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ. Đặc biệt, phải giữ vững phẩm chất đạo đức, trách nhiệm và tính gương mẫu đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí tin tưởng, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, cùng toàn Ngành góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, dân chủ, vững mạnh, phụng sự Tổ quốc.

Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 15 đồng chí và thông qua Nghị quyết đại hội. Đại hội bế mạc thành công tốt đẹp.

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-7993

Các tin liên quan