Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật

KIẾN NGHỊ
Khắc phục vi phạm pháp luật

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh H

Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 21, Điều 57 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi