TB rút kinh nghiệm "Trong việc thực hiện K5 Điều 88 BLTTHS"

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

Trong việc thực hiện khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự

Thực hiện Kết luận số 39/KL-VKS ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh S về việc kiểm tra việc thực hiện khoản 5 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) tại 04 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện. Phòng THQCT, KSĐT, KSXXST án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) - Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh S nhận thấy, về cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của khoản 5 Điều 88 BLTTHS vì vậy đã quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc theo cách thức riêng như: yêu cầu Cơ quan điều tra chuyển đầy đủ các biên bản, tài liệu về hoạt động điều tra để thực hành quyền công tố và kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án, thực hiện việc đóng dấu bút lục, lập biên bản giao, nhận, sao lưu hồ sơ kiểm sát và chuyển trả các biên bản, tài liệu theo quy định,...

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng nhận thấy nhận thức đối với quy định này của các đơn vị chưa đầy đủ, thống nhất; mỗi cá nhân, đơn vị vẫn còn có cách hiểu và vận dụng khác nhau trong việc thực hiện khoản 5 Điều 88 BLTTHS nên còn để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót, điển hình như:

-     Việc giao, nhận tài liệu không được lập thành biên bản mà chỉ đóng dấu bút lục sau đó chuyển trả lại cho Cơ quan điều tra; chỉ có biên bản giao của Cơ quan điều tra mà không có biên bản trả của Viện kiểm sát; tài liệu được chuyển giao đóng dấu bút lục nhưng không có trong biên bản giao, nhận và tài liệu được chuyển giao sau 05 ngày nhưng không nêu rõ lý do; thời điểm giao, nhận trước khi khởi tố vụ án.

-     Chỉ chuyển giao các biên bản ghi lời khai hoặc biên bản hỏi cung bị can mà không chuyển giao các biên bàn khác như biên bản kiểm tra, xác minh, biên bản thu thập vật chứng, biên bản giao, nhận các thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra; lập biên bản chuyển giao cả thủ tục tố tụng, ngược lại những tài liệu có sự tham gia của Kiểm sát viên luật không quy định phải chuyển giao thì lại chuyển giao.

-     Ngoài ra, hầu hết các tài liệu về nhân thân của người tham gia tố tụng như: sổ hộ khẩu, CMND, Giấy khai sinh, Giấy chứng sinh, các đơn tố giác, khiếu nại, các chứng từ, hóa đơn...đều không được lập biên bản tiếp nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 88 BLTTHS nên không rõ nguồn gốc từ đâu mà có trong hồ sơ vụ án, gây khó khăn cho việc nghiên cứu đánh giá khi giải quyết vụ án. Việc sao lưu hồ sơ chưa đầy đủ; chỉ đóng dấu bút lục các tài liệu từ giai đoạn khởi tố vụ án là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 159, Điều 160 BLTTHS, Điều 35 Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 của Liên ngành tư pháp Trung ương và Điều 12 Quy chế 111/QĐ- VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Việc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy định tại khoản 5 Điều 88 BLTTHS và các quy định nêu trên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, một trong những căn cứ phát sinh chuyên đề nghiệp vụ trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc chuyên đề nghiệp vụ khác. Phòng 2 - VKSND tỉnh S thấy cần thông báo, trao đổi, rút kinh nghiệm chung trong hai cấp kiểm sát nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi