TB rút kinh nghiệm "Trong công tác Thỉnh thị và trả lời thỉnh thị"

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM
Trong công tác thỉnh thị và trả lời thỉnh thị

Thời gian qua, nhìn chung Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp cùa tỉnh Đ đã thực hiện tổt quy định về báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị nên đã kịp thời tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong thực hành quyền công tổ, kiểm sát hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn một sô trường hợp việc báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị chưa thực hiên đúng quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 (gọi tắc là Quy định 599) cần rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:

1. Về báo cáo thỉnh thị

                Thời gian qua, nhìn chung Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp của tỉnh Đ đã thực hiện tốt quy định về báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị nên đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp việc báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị chưa thực hiện đúng quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-VKSTC ngày 06/12/2019 (gọi tắt là Quy định 599) cần rút kinh nghiệm, cụ thể như sau:

                Tiêu chí, quy trình báo cáo thỉnh thị

Khoản 2 Điều 11 Quyết định 599 quy định chỉ báo cáo thỉnh thị đối với những vụ việc có khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không có khó khăn, vướng mắc, nội dung thỉnh thị đã được Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Hình sự điều chỉnh nhưng Viện kiểm sát cấp huyện vẫn báo cáo thỉnh thị. Điển hình như Báo cáo thỉnh thị số 59/BC-VKS ngày 21/9/2020, báo cáo hỏi: Trong vụ việc cố ý gây thương tích, người bị thương tích chưa giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể vậy có khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can được hay không? Nếu khởi tố bị can thì áp dụng biện pháp ngăn chăn tạm giam được hay không? Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra đã thống nhất quan điểm, nhưng do thận trọng nên báo cáo thỉnh thị.

Cấu thành cơ bản và cấu thành tăng nặng tội “Cố ý gây thương tích” đã đưọ-c quy định cụ thể tại Điều 134 Bộ luật Hình sự, còn có tạm giam được hay không phải căn cứ vào Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự, đây không phải là trường hợp phải báo cáo thỉnh thị.

Mặt khác trong trong trường hợp báo cáo thỉnh thị nêu trên, Viện kiểm sát cấp huyện đã không thực hiện đúng trình tự theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quyết định 599

 Nội dung báo cáo

Nội dung báo cáo thỉnh thị không đúng với báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ba ngành Tỉnh và không phản ánh hết diễn biến vụ án. Điển hình như vụ Nguyễn Thành C phạm tội cố ý gây thương tích. Theo dữ liệu điện tử thu được tại hiện trường: Sau khi xảy ra cự cãi với anh Nguyễn Huỳnh P là chủ quán nhậu, Nguyễn Thành C cầm dao xông vào quán 03 lần và được những người trong quán can ngăn, đến lần thứ 03 thì anh P mới dùng cây sắt chống trả, nhưng báo cáo thỉnh thị không nêu tình tiết này.

2. Về trả lời thỉnh thị

Thời gian qua các phòng nghiệp vụ đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh trong trả lời thỉnh thị. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp việc trả lời thỉnh thị còn chậm so với quy định của Quyết định 599. Nguyên nhân là do một số vụ việc có tính chất phức tạp, hồ sơ tài liệu nhiều nên cần thời gian để nghiên cứu. Đồng thời, để thống nhất quan điểm giữa các đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát tỉnh (Phòng 2, 7, 9...) trong trả lời thình thị, các đơn vị phải tổ chức thảo luận để thống nhất quan điểm nên mất thời gian. 

3. Những nội dung cần rút kinh nghiệm

Báo cáo thỉnh thị phải phản ánh toàn diện, đầy đủ, khách quan của vụ việc (có photo tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo), tránh viết theo quan điểm cá nhân; sao chép báo cáo của Cơ quan điều tra hoặc cắt xén một số tình tiết quan trọng dẫn đến việc trả lời thỉnh thị không chính xác.

Các Viện kiểm sát huyện, thị thành phố và các đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Viện tỉnh trả lời thỉnh thị phải thực hiện nghiêm Quyết định 599 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tránh lặp lại các thiết sót như đã nêu.

Trên đây là một số nội dung Viện kiểm sát tỉnh xét thấy cần thông báo để các phòng nghiệp vụ và các Viện kiểm sát huyện, thị, thành phố rút kinh nghiệm./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi