Kiến nghị về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

-     Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

-     Căn cứ Điếu 103 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

-     Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/TTLT- BCA-BQP- BTC - BNN&PTNT - VKSNDTC ngày 02/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (gọi tắt Thông tư liên tịch số 06).

Thông qua công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khời tố tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC46). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC46), đã vi phạm quy định của Thông tư liên tịch số 06 về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, cụ thể như sau:

Ngày 06/01/2017, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố số 03/PC46, để giải quyết vụ việc: Chị Nguyễn Thị Triệu sinh năm 1972, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh năm 1964, đều trú tại: Khu Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và bà Nguyễn Thị Xưa sinh năm 1950, trú tại thôn Sơn Trung, xã Lam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Tố giác Nguyễn Thị Lan Anh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và công nghệ Karotech (địa chi: ngã tư Sơn Đông, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), đã có hành vi bán hàng dưới hình thức đa cấp, lừa đào chiếm đoạt của chị Triệu số tiền 309.690.000đ, của bà Thúy số tiền 296.800.000đ và của bà Xưa số tiền 283.800.000đ. Nhưng đến ngày 10/02/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC46) mới gửi Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố số 03/PC46 ngày 06/01/2017, cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh (sau 34 ngày kể từ ngày ra quyết định).

Việc làm trên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC46) đã vi phạm khoản 1, Điều 9 Thông tư liên tịch số 06.

Tại khoản 1, Điều 9 Thông tư liên tịch số 06 quy định:

1. Sau khi tiếp nhận thông tin liên quan đến tội phạm, Cơ quan điều tra phải tiến hành phân loại, xác minh sơ bộ ban đầu. Nếu xác định thông tin đó là tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thuộc thẩm quyển giải quyết của cơ quan mình thì trong thời hạn 03 ngày làm việc. Thù trưởng Cơ quan điều tra phải ra Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố và gửi ngay một bản đến Viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật                                                                        

KIẾN NGHỊ:

Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Ị. Tổ chức rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để đảm bảo việc gửi Quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố của thủ trưởng Ca quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, được thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 06.

  1.    Trả lời kết quả thực hiện Kiến nghị này cho Phòng 3 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.
Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi