Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra, chỉ đạo các NHTM CP trong việc lập thủ tục, thẩm định tài sản cho vay vốn

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014,

Căn cứ khoản 1 Điều 21 BLTTDS năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011;

Qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án Dân sự – Kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận thấy nhiều vụ án sau khi Toà án cấp sơ thẩm giải quyết đã có hiệu lực pháp luật nhưng không thể thi hành án được; một số vụ án do đương sự kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị bị Toà án cấp phúc thẩm xử huỷ án, giao hồ sơ cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2015, TAND tỉnh TT Huế đã xử huỷ 6 vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa các Ngân hàng thương mại cổ phần và cá nhân do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kháng nghị.

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do 1 số Ngân hàng thương mại cổ phần trong quá trình lập hồ sơ, thủ tục cho vay không tuân thủ những quy định có tính nguyên tắc như: vấn đề thẩm định tài sản thế chấp (nhất là tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất), cho vay không đúng đối tượng, không đúng mục đích của người vay vốn. Cụ thể:

Trong các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản chỉ ghi chung chung “…tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất số…ngày…” chứ không ghi nhận những tài sản có trên thửa đất thế chấp như nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trong khi thửa đất thế chấp có nhiều hộ gia đình đang sinh sống. Khi lập thủ tục hồ sơ cho vay vốn Ngân hàng không tiến hành thẩm định tài sản của người vay đem thế chấp, để xác định ngoài tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất còn có những tài sản gì trên đất và tài sản đó thuộc quyền sở hữu của ai để thuận lợi cho việc giải quyết nợ sau này. Hoặc cũng có trường hợp khi làm thủ tục cho vay, Ngân hàng có tiến hành thẩm định tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất của người vay và trên thửa đất này có tồn tại một ngôi nhà nhưng vì nhà chưa có giấy tờ nên Ngân hàng không đưa ngôi nhà vào hợp đồng thế chấp dẫn đến sau khi có tranh chấp, Toà án giải quyết xong không thể thi hành án được, đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ xấu của các Ngân hàng thương mại cổ phần nói chung và của các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TT Huế nói riêng. Mặt khác, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cá biệt có cán bộ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quôc tế Việt Nam chi nhánh Huế lợi dụng công việc của mình đứng ra hợp đồng góp vốn đầu tư với 1 cá nhân bên ngoài chuyên mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 1 số hộ gia đình. Để thực hiện việc mua bán này, cán bộ Ngân hàng nói trên đã lập thủ tục, hợp thức hoá 6 hồ sơ vay vốn nhờ 6 đối tượng không có nhu cầu vay vốn đứng tên rút 6 tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế để chuyển trả cho mục đích kinh doanh riêng của mình (ví dụ vụ án dân sự “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) chi nhánh Huế với Bị đơn: Ông Nguyễn Trung Hải, bà Cao Thị Phồn; Vụ án “tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Huế với Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Hạnh.

Những vi phạm nêu trên của 1 số cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã gây khó khăn cho công tác thi hành án, làm ảnh hưởng công tác quản lý hành chính tại địa phương.

Để pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng và người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hạn chế rủi ro, ổn định tình hình, phát triển kinh tế chung trên địa bàn, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị đồng chí Giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các tổ chức tín dụng, hệ thống Ngân hàng nghiêm túc thực hiện những vấn đề sau:

  1.   Khi lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, bảo lãnh tài sản có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cán bộ tổ chức tín dụng cần phải xác minh, thẩm định, ghi nhận rõ ý kiến của chủ sở hữu về quyền sử dụng đất ở, nhà ở, tài sản bất động sản có trên đất vào hồ sơ vay vốn, nhằm mục đích khi có tranh chấp hợp đồng tín dụng việc giải quyết vụ án mới đảm bảo có căn cứ pháp luật.
  2.    Trong quá trình cho vay vốn bộ phận tín dụng ngân hàng cần phải xác minh kế hoạch, nhu cầu và kiểm tra mục đích việc sừ dụng vốn của đối tượng, tránh việc cho vay sai mục đích và đối tượng như các trường hợp vừa nêu ừên.
  3.   Hệ thống Ngân hàng cần phải có quy chế, quy định chặt chẽ trong việc giám sát quy trình duyệt cho vay vốn của các cán bộ, tổ chức tín dụng nhằm ngăn chặn việc hợp thức hoá, lập hồ sơ vay vốn giả, rút tiền ra khỏi Ngân hàng nhà nước vì mục đích khác dẫn đến việc vi phạm pháp luật như vụ án đã nêu trên.

Nhận được kiến nghị này, đề nghị Giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các Ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện những nội dung trên và trả lời cho VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế biết.

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi