Kiến nghị khắc phục vi phạm Điều 186 Luật Tố tụng hành chính

-         Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

-         Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2010;

Qua công tác thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật một số vụ án hành chính do Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm có kháng cáo; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện những vi phạm quy định Luật tố tụng hành chính như sau:

  1.      Vụ khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực tranh chấp đất đai; Giữa:

Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Ngọ; sinh năm: 1928.

Địa ch thường trú: ấp Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Người b kin: Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Phùng Quốc Bình; Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tnh Kiên Giang.

Người có Quyền li nghĩa v liên quan:

Ông Nguyễn Văn Phòng; sinh năm 1963.

Địa chỉ: ấp Sơn Bình, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tinh Kiên Giang.

Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2014/HC-ST ngày 24/9/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ngọ. Đại diện ủy quyền là bà Trần Thị Dân về việc yêu cầu hủy Quyết định số: 1638/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Hủy toàn bộ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai của ông Nguyễn Văn Phòng. Ngoài ra bản án còn tuyên phần phụ xử: Quy định nghĩa vụ án phí và quyền kháng cáo của các đương sự trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 06/10/2014 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Văn Phòng và ông Phùng Quốc Bình đại diện người bị kiện có đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án vì quyết định của bản án sơ thẩm chưa đúng với tính chất, nội dung vụ án và chưa đúng quy định pháp luật làm thiệt hại đến quyền lợi của các đương sự trong vụ án. Các kháng cáo của ông Nguyễn Vãn Phòng, ông Phùng Quốc Bình đều hợp pháp và trong hạn pháp luật quy định.

Đơn kháng cáo của người bị kiện ngày 06/10/2014;

Đơn kháng cáo của người có QLNVLQ ngày 06/10/2014;

TAND tỉnh Kiên Giang nhận đơn kháng cáo ngày 06 và 08/10/2014;

TAND tỉnh Kiên Giang thông báo tạm ứng án phí ngày 23/10/2014;

Người liên quan ông Nguyễn Vãn Phòng nộp tạm ứng án phí phúc thẩm ngày 24/10/2014 và ông Phùng Quốc Binh đại diện ủy quyền người bị kiện nộp tạm ứng án phí phúc thẩm ngày 29/10/2014;

TAND tỉnh Kiên Giang thông báo kháng cáo ngày 29/10/2014;

TAND tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm Tòa án tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh (Nay Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh); ngày 25/12/2014;

Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án ngày 26/12/2014;

Tại Điều 186 Luật Tố tụng hành chính quy định: Tòa án cấp sơ thẩm gởi hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hn 5 ngày làm việc, kể từ ngày:

1-                Người kháng cáo nộp đơn kháng cáo cho Tòa án cấp sơ thm, trong trường hợp người kháng cáo được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm;

2-                Người kháng cáo nộp cho Tòa án cấp sơ thm biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, trong trường hợp người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm;

3-                Tòa án cấp sơ thẩm nhận được quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát.”

Căn cứ quy định trên thì việc chuyển hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang cho Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã trễ hạn theo luật định (tính từ ngày người bị kiện nộp tạm ứng án phí là ngày 29/10/2014 đến ngày 25/12/2014 tòa án tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ vụ án là 41 ngày. Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án ngày 26/12/2014. Vậy việc chuyển hồ sơ vụ án quá hạn 36 ngày làm việc). Vụ án này Toà phúc thẩm Toà án Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vào ngày 07/5/2015.

  1.      Vụ khiếu kiện quyết định hành chính về việc đưa người vào cơ sở giáo dục; Giữa:

Ngưởi khởi kiện: Ông Nguyễn Phú Em, sinh năm 1990.

Địa chỉ: 1232, ấp Mỹ Phú, xã Tạ Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Dương Thị Nga, sinh năm 1979.

Địa chỉ: số 180/1, đường Mạc Thiên Tích, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tnh Kiên Giang.        

Người b kiện: Chủ tịch UBND tnh Kiên Giang.

y quyền ông Trần Minh Chiến, sinh năm 1971. Trưởng phòng hành chính tư pháp, Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang.

Bản án hành chính sơ thẩm số: 25/2014/HC-ST ngày 06/10/2014 Tòa án nhân dân tnh Kiên Giang tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Phú Em. Ngoài ra bản án tuyên phần phụ xử: Quy định nghĩa vụ án phí và quyền kháng cáo của các đương sự trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm ngày 15/10/2014, người đại diện ủy quyền của người khởi kiện ông Nguyễn Phú Em, bà Dương Thị Nga có đơn kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án vì quyết định của bản án sơ thẩm chưa đúng với tính chất sự việc xảy ra và chưa đúng quy định của pháp luật, làm thiệt hại đến quyền lợi của người khởi kiện. Kháng cáo người đại diện uỷ quyền hợp pháp và trong thời hạn pháp luật quy định.

Đơn kháng cáo của người khởi kiện ngày 15/10/2014;

TAND tnh Kiên Giang nhận đơn kháng cáo ngày 16/6/2014;

TAND tnh Kiên Giang thông báo tạm ứng án phí ngày 16/10/2014;

Người kháng cáo nộp tạm ứng án phí phúc thẩm ngày 16/10/2014;

TAND tỉnh Kiên Giang thông báo kháng cáo ngày 16/10/2014;

TAND tnh Kiên Giang chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, (trong hồ sơ không có biên bản bàn giao hồ sơ vụ án). Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án phúc thẩm vào ngày 15.01.2015.

Tương tự, việc Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang chuyển giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã trễ hạn theo quy định tại Điều 186 Luật Tố tụng hành chính năm 2010; (tính từ ngày người khởi kiện nộp tạm ứng án phí phúc thẩm là ngày 16/10/2014, đến ngày Tòa Phúc thẩm thụ lý vụ án là 15/01/2015 thì đến 63 ngày làm việc. Như vậy, đối chiếu với Điều 186 Luật Tố tụng hành chính thì hồ sơ vụ án trên đã quá hạn là 58 ngày làm việc).

Việc Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang chậm gửi quyết định bn án cho các đương sự và chậm chuyển hồ sơ có kháng cáo, kháng nghị cho Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền, không những vi phạm các quy định của Luật Tố tụng hành chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự trong vụ án.

Do đó, để thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của đương sự cũng như nhằm chấn chỉnh cho hoạt động tư pháp trong lĩnh vực xét xử thực hiện đúng quy định pháp luật.

 

VIỆN KIM SÁT NHÂN DÂN CP CAO TẠI THÀNH PHỐ H CHÍ MINH

KIN NGHỊ

Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân thành tnh Kiên Giang kiểm tra và có biện pháp khắc phục vi phạm, đồng thời thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh theo luật định.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi