Kiến nghị tổng hợp vi phạm trong việc tiêu hủy vật chứng, tài sản

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, qua kiểm sát việc tổ chức thi hành án đi với 17 hồ sơ tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản theo Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số 2981/QĐ-CTHA ngày 02/6/2015 của Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản ngày 19/6/2015, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy:

Trong 17 hồ sơ tiêu hủy vật chứng, tài sản có 09/17 hồ sơ có vi phạm, thiếu sót về mặt thủ tục, chiếm tỷ lệ 53%. Cụ thể các dạng vi phạm chủ yếu như sau:

- 01 hồ sơ Phòng Thi hành án (nay là Cục Thi hành án) ban hành quyết định thi hành án không đúng nội dung án tuyên tại Bản án số 978/2003/HSPT ngày 19/6/2003 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định thi hành án số 1193/THA-CĐ ngày 03/6/2004.

Nội dung Bản án số 978/2003/HSPT ngày 19/6/2003 tuyên: “Hủy bản án 509/HSST ngày 11/4/2003 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Giao hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm xét xử sơ thẩm tại vụ án theo quy định pháp luật”. Tuy nhiên Phòng Thi hành án lại ra quyết định thi hành án theo quyết định Bản án 509/HSST ngày 11/4/2003 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Tịch thu tiêu hủy một gói niêm phong ngoài có đóng mộc chi cục phòng chng tệ nạn xã hội — Sở lao động thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh (bên trong có chứa 1 bao cao su) (Theo biên bản bàn giao tang vật ngày 22/10/2002).

Buộc bị cáo Nguyên Văn Thạo phải nộp phạt 5.000.000đ để sung công quỹ nhà nước và nộp 50.000đ án phí hình sự sơ thẩm”.

Như vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 509/HSST ngày 11/4/2003 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã được bản án phúc thẩm trên tuyên hủy để xét xử lại do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Việc Phòng Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định thi hành án để tịch thu tiêu hủy tang vật và thu tiền phạt, tiền án phí của Nguyễn Văn Thạo là trái với nội dung quyết định của bản án phúc thẩm, vi phạm nghiêm trọng Điều 2 Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993, nay là Điều 4 Luật thi hành án dân sự năm 2008; sửa đổi, bổ sung năm 2014.

-     07 hồ sơ Cục Thi hành án chậm ban hành quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy, kéo dài thời gian thi hành án, vi phạm khoản 1 Điều 125 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, b sung năm 2014. Điều chỉnh:

Bản án số 319/HSPT ngày 22/3/2007 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM; Cục Thi hành án ban hành Quyết định thi hành án số 2004/QĐ-CTHA ngày 06/5/2013 nhưng đến ngày 19/6/2015 (hơn 25 tháng) mới ban hành quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản.

-    01 Hồ sơ chậm ra Quyết định thi hành án, chậm thành lập hội đồng tiêu hủy tang vật, vi phạm khoản 1 Điu 36; khoản 1 Điều 125 Lut thi hành án dân sự năm 2008; sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Bản án 52/2014/HSST ngày 21/02/2014 của Tòa án nhân dân thành phố HCM, Quyết định thi hành án số 427/QĐ-CTHA ngày 13/11/2014.

Ngày 04/4/2014 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bàn giao bản án cho Cục Thi hành án, nhưng đến ngày 13/11/2014 Cục Thi hành án mới ban hành quyết định thi hành án chậm 7 tháng. Đồng thời, sau khi có quyết định thi hành án đến ngày 02/6/2015 Cục Thi hành án mới ban hành quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy (chậm 06 tháng).

Để chấn chnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm nêu trên, đảm bảo việc tổ chức tiêu hủy tang vật đúng quy định của pháp luật, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các yêu cầu sau:

  1.      Thu hồi, hủy bỏ Quyết định thi hành án số 1193/THA-CĐ ngày 03/6/2004.
  2.     Có biện pháp khắc phục tình trạng chậm ban hành quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản, tránh trường hợp để hồ sơ tồn đọng, kéo dài do tài sản, vật chứng cần tiêu hủy không xử lý được mặc dù án có điều kiện thi hành. (Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản Kiến nghị số 154/KN-VKS-P10 ngày 18/5/2015 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục).

Thông báo kết quả khắc phục vi phạm đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật (Đính kèm danh sách các trường hợp có vi phạm, thiếu sót)

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi