Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính

Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ,việc dân sự, hành chính....; Viện trưởng Viện kim sát nhân dân tỉnh Đng Tháp nhận thấy: Trong thời gian qua, UBND thành phố Sa Đéc đã thực hiện tốt về công tác quản lý hành chính địa phương về trình tự, thủ tục cấp đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất...Tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm, cụ thể như sau:

Vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ” giữa:

Nguyên đơn: ơng Thị Sáu - sinh năm: 1966

Địa chỉ: 35 Trần Phú, khóm 2, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

B đơn: 1. ơng Thành Côn - sinh năm: 1964

  1. Vương Minh Cường - sinh năm: 1985
  2. Thái Thị Tuyết Nhung - sinh năm: 1988

Điạ chỉ: 44 Trần Phú, khóm 2, Phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

  1. Nguyễn Thị Thanh Thúy - sinh năm: 1965

Điạ chỉ: 44 Trần Phú, khóm 2, Phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.

Địa chỉ: 135 ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

  1. UBND thành phố Sa Đéc

y quyền cho Phan Văn Thiện - Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường.

* Nội dung vụ kiện được tóm tắt như sau:

Trước đây, ông Côn, bà Thúy, anh Cường, chị Nhung có vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Sa Đéc 1,5 tỷ đồng và có thế chp tài sản thửa 22, tờ bản đồ số 33, diện tích 261,6m2 do ông Côn đứng tên và thửa 383, tờ bản đồ số 33, diện tích 45,4m2 đo hộ ông Côn đứng tên cùng với tài sản gắn liền với đất là căn nhà 44 Trần Phú, khóm 2, phường 1, Sa Đéc nhà chưa có quyền sở hữu. Đến hạn trả nợ nhưng hộ ông Côn không có khả năng thanh toán nên Ngân hàng đã khởi kiện. Căn cứ quyết định số 131/QĐST-DS ngày 08/8/2012 của Toà án Sa Đéc thì ông Côn, bà Thúy, anh Cường, chị Nhung liên đới trả Ngân hàng tổng cộng vốn lãi tạm tính là 1.533.185.000 đồng và án phí phải nộp 28.997.000 đồng, tổng cộng 1.562.182.000 đồng. Sau đó cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án. Do thấy, tài sản ông Côn thế chấp có nguồn gốc của cha mẹ để lại để làm nhà thờ, nếu bà Sáu không bỏ tiền ra chuộc lại thì sẽ bị kê biên phát mãi.

Do đó, bà Sáu và ông Côn, anh Cường, chị Nhung thoả thuận thống nhất bà Sáu bỏ tiền ra trả nợ thay cho hộ ông Côn để chuộc lại tài sản. Sau khi trả xong hộ ông Côn phải giao lại toàn bộ tài sản thế chấp cho bà Sáu.

Ngày 19/11/2012 bà Sáu đã trả nợ thay cho hộ ông Côn 1.650.150.000 đồng tại Ngân hàng và đóng án phí và các khoàn phí khác, tổng cộng 1.680.000.000 đồng.

Ngày 21/11/2012 ông Côn tiến hành thủ tục giao 1 tài sản thế chấp thửa 22 mà bà Sáu đã chuộc ra cho bà Sáu bằng hình thức ký hợp đng tặng cho, bà Sáu tiến hành thủ tục sang tên nhưng bà Thuý có tranh chấp nên không sang tên được.

Ngày 24/11/2012 ông Côn, anh Cường, chị Nhung và bà Sáu tiếp tục lập văn bản thoả thuận khác tại phòng công chứng có nội dung là chuyển nhượng, theo đó ông Côn, anh Cường, chị Nhung đồng ý chuyển nhượng cho bà Sáu tài sản thế chấp là thửa đất 22 và thửa đất 383 cùng tài sản gắn liền với đất là căn nhà 44 Trần Phú và ghi giá chuyn nhượng 1.680.000.000 đồng bằng với số tiền bà Sáu bỏ ra trả nợ thay cho hộ ông Côn.

Sau khi thoả thuận xong, ngày 24/01/2013 ông Côn bà Sáu lập văn bản huỷ hợp đồng tặng cho và ký lại hợp đồng chuyển nhượng 1 thửa đất số 22 không có tài sản gắn liền với đất do căn nhà 44 Trần Phú chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giá chuyển nhượng 700 triệu đồng, sau đó bà Sáu tiến hành thủ tục sang tên. Ngày 01/02/2013 bà Sáu được cấp giấy chứng nhận QSD đất thửa 22 diện tích 261,6 m2 không có tài sản gắn liền với đất.

UBND thành phố Sa Đéc cho rằng việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho bà Sáu thửa 22 vào ngày 01/02/2013 diện tích 216,6m2 là đúng theo trình tự thủ tục luật định.

Qua hai cấp xét xử sơ, phúc thẩm đều khẳng định việc UBND TP Sa Đéc công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Côn, anh Cường, chị Nhung và bà Sáu là không đúng quy định của pháp luật, nên phải hủy.

Trên cơ s nội dung vụ kiện và phần quyết định của án sơ, phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét thấy:

Tại thời điểm ông Côn chuyển nhượng nhà đất cho bà Sáu thì trên thực tế nhà, đất hiện tại do bà Thúy trực tiếp quản lý sử dụng và bà Thuý đã có tranh chấp như lời thừa nhận của bà Sáu, ông Côn. Chính vì bà Thuý có tranh chấp nên bà Sáu, ông Côn, anh Cường, chị Nhung không thực hiện được việc chuyển nhượng tại thửa 383, việc tranh chấp này phát sinh trong vụ kiện ly hôn đã được Toà án thụ lý từ ngày 04/10/2011 nghĩa là trước khi xảy ra việc chuyển nhượng, hiện chưa có kêt quả giải quyết, chưa có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật xác định tài sản tranh chấp thửa đất số 22 và 383 cùng căn nhà 44 là tài sản riêng của ông Côn hay tài sản chung của ông Côn bà Thuý. Đồng thời, hợp đồng chuyên nhượng nhà đt kng thuộc trường hợp Ngân hàng hoặc Cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật, trong khi đó hoàn toàn không có ý kiến của bà Thúy và bà Thúy cũng không có ký tên vào hợp đng. Do đó, việc chuyn nhượng nhà đt của bà Sáu với ông Côn được xác định là không hợp pháp.

Tại thời điểm ông Côn, anh Cường, chị Nhung thỏa thuận bán căn nhà số 44 cho bà Sáu trong khi nhà chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu và nhà cũng đang trong tình trạng tranh chấp và trong hợp đồng chuyển nhượng cũng không ghi có nhà hay tài sản gắn liền trên đất mà chỉ lập hp đồng chuyn nhượng phấn đt của căn nhà là thửa số 22 trong khi trên đất có căn nhà số 44 Trần Phú mà bà Thuý đã tranh chấp quyền sở hữu từ vụ kiện ly hôn và đến ngày 01/02/2013 bà Sáu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 22 mà ... không Có nhà và tài sản gắn liền trên đất.

Trên cơ sở xác định hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Côn bà Sáu đối với thửa 22 không hp pháp nên dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bà Sáu đi với thửa 22 cũng không hợp pháp. Bởi vì, khi ông Côn tặng cho bà Sáu thửa 22 thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có công văn số 972/VPĐKQSDĐ ngày 28/12/2012 để xác minh về tình trạng phần đất tặng cho này. Ngày 07/01/2013 Toà án Sa Đéc có công văn số 23/CV-TA xác định là bà Thuý có tranh chấp khối tài sản này, chưa có kết quả giải quyết nhưng Uỷ ban cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho bà Sáu là không phù hp pháp luật, trong khi trên đất có nhà cùa ông Côn, bà Thuý đang tranh chấp.

-Việc làm trên đã vi phạm khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2003. Nay là khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013: Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 188 quy định:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a)Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b)Đất không có tranh chấp;

c)Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d)Trong thời hạn sử dụng đất.

Đ pháp luật được thực hiện nghiêm minh và thống nhất, báo vệ quyền lợi ích họp pháp của công dân;

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc xem xét có kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và rút kinh nghiệm chung, khi thực hiện nhiệm vụ cụ thề phải thận trọng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo cả nội dung và hình thức, trình tự, thủ tục ban hành văn bản theo đúng thể thức và hình thức theo quy định cùa pháp luật.

Đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xem xét và thông báo kết qủa cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi