Kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính

Qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Nhận thấy: Tại Thông báo trả lại đơn khởi kiện số 04/TB-TA ngày 8/6/2015 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đối với bà Trương Thị Ánh, sinh năm 1951 ngụ đường Nguyễn Văn Linh, khóm 5, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Bà Ánh khởi kiện yêu cu Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử, giải quyết hủy Quyết định số 197/QĐ-UBND-NĐ ngày 04/11/2013 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự.

Vi lý do: Hết thời hiệu khởi kiện, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 104 Luật t tụng hành chính, theo đơn khởi kiện của bà Trương Thị Ánh đề ngày 06/5/2015.

Xét thấy: Qua tài liệu kèm theo đơn khiếu nại của bà Trương Thị Ánh có cung cấp Biên nhận số 01/VP/TA ghi ngày 29/8/2014 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, có nhận đơn của bà Trương Thị Ánh, hiện cư ngụ tại khóm 5, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, yêu cầu về việc khởi kiện Quyết định 197 của Chủ tịch ủy ban tỉnh Đồng Tháp.

Như vậy, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã nhận đơn khởi kiện của bà Trương Thị Ánh vào ngày 29/8/2014 đối với Quyết định 197 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, là còn trong hạn thời hiệu khởi kiện (trong hạn 1 năm). Cho nên việc trả lại đơn khởi kiện cho bà Ánh như trên là trái pháp luật Vi phạm điểm a khoản 2 Điều 104 Luật tố tụng hành chính.

Điểm a khoản 2 Điều 104 quy định:

a)      01 năm, kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

Do có vi phạm nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo và có biện pháp khắc phục ngay nhận lại đơn khởi kiện để tiến hành việc thụ lý vụ án theo điểm b khoản 2 Điều 110 Luật tố tụng hành chính và thông báo kết qủa cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp biết theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi