Kiến nghị việc giải quyết đơn khiếu nại về thi hành án

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhận được Quyết định số 11/QĐ- CTHADS ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Cục Thi hành án dân sự tnh Lâm Đng v việc giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc.

            Qua nghiên cứu hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồng nhận thấy như sau:

            Căn cứ quyết định công nhận sự thỏa thuận số 03/QĐST-KDTM ngày 24/11/2011 của TAND thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Công ty XNK Công Chính địa chỉ: 199 Trần Phú, xã Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng phải trả cho Công ty SX XNK Thanh Hà, địa chỉ: 122-123 M2 đường Láng Trung, phường Láng Lục, quận Đống Đa, TP Hà Nội số tiền: 100.997.137.703 đồng và nộp án phí: 104.498.000 đồng.

            Ngày 29/11/2011 Chi cục thi hành án Thành phố Bảo Lộc ra Quyết định thi hành án số: 38/QĐ-TA buộc Công ty XNK Công Chính trả cho Công ty SX XNK Thanh Hà số tiền: 100.997.137.703 đồng theo đơn yêu cầu thi hành án của ông Nguyễn Đăng Thanh là người được Công ty Thanh Hà ủy quyền. Ngày 30/12/2011 Chi cục thi hành án TP Bảo Lộc ra QĐ cưỡng chế 04/QĐ-CCTHA kê biên tài sản của Công ty Công Chính. Tại biên bản kê biên ngày 05/01/2012 tài sản kê biên gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty Công Chính tại số 199 đường Trần Phú, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc gồm:

            + Quyền sử dụng đất: tổng diện tích: 56.483m2.

            + Quyền sở hữu công trình xây dựng do Sở xây dựng cấp ngày 26/08/2008, tài sản gắn liền với đất nhà cấp 3 diện tích 245m2, nhà cp 4 diện tích 745,64m2, nhà xưởng diện tích 17.557.487m2.

            Sau khi kê biên ngày 05/01/2012 cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu Chi cục thi hành án Bảo Lộc dừng việc kê biên, xử lý tài sản của Công ty Công Chính với lý do: Công ty Công Chính không còn quyn gì đi với tài sn này nữa, đồng thời cơ quan điu tra đang yêu cu Hội đng định giá tài sản trong t tụng hình sự v giá trị tài sản, (Hội đng định giá tài sản đnh giá 219.429.320.000 đồng). Tất c tài sản trên Công ty Công Chính đã thế chấp cho các ngân hàng: Đầu tư phát triển Bảo Lộc, Đầu tư phát triển chi nhánh Gia Định, Techcombank chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Eximbank chi nhánh Đà Lạt với tng dư n 506.306.252.906 đồng. Ngoài ra Công ty Công Chính không còn tài sản nào khác, vậy Chi cục thi hành án Bảo Lộc đã có văn bản số 91 ngày 02/08/2012 gửi Công ty Thanh Hà và ra Quyết định tr đơn yêu cầu thi hành án (s 29 ngày 23/08/2012).

            Ngày 19/02/2014 Công ty Thanh Hà có đơn yêu cầu thi hành án ln 2 yêu cầu Công ty Công Chính trả cho Công ty Thanh Hà số tiền 22.000.000.000 đồng và đã cung cấp thông tin về tài sản theo phiếu cung cấp thông tin số 154 về tài sản gắn liền với đất tại các thửa đt s 185, 186, 187, 425, 269, 462, 463 tờ bản đ s 5 xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 19/02/2014 Chi cục thi hành án Bảo Lộc ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 481 ngày 19/02/2014 buộc Công ty Công Chính trả cho Công ty Thanh Hà s tiền 22.000.000.000 đng. Ngày 16/10/2012 Ngân hàng đu tư phát trin chi nhánh Bảo Lộc đã ký hợp đng với trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đng, bán tài sản mà Công ty Công Chính đã thỏa thuận giao cho Ngân hàng đ cn trừ nợ, ngày 20/02/2014 Trung tâm bán đấu giá tỉnh Lâm Đồng tiến hành bán tài sản theo hợp đồng đã ký, trong đó có tài sản gắn liền với đất mà Công ty Thanh Hà cho rằng s tài sản này chưa được thế chấp cho ngân hàng là 20.412.427.636 đồng. Theo đơn yêu cầu phong tỏa tài sản của Công ty Thanh Hà ngày 29/05/2014 Chi cục thi hành án Bảo Lộc đã ra Quyết định số 51/QĐ-CCTHA về thu tiền của người phải thi hành án do người thứ ba giữ là 18.143.718.886 đồng, kèm theo văn bản yêu cầu Trung tâm bán đấu giá tỉnh chuyển s tiền này vào tài khoản của Chi cục thi hành án Bảo Lộc. Không đồng ý với quyết định của Chi cục thi hành án Bảo Lộc, Ngân hàng đầu tư phát triển Bảo Lộc đã khiếu nại đến Chi cục thi hành án Bảo Lộc, ngày 30/07/2014 Chi cục Trưởng thi hành án Bảo Lộc ra quyết định giải quyết khiếu nại s 06/QĐGQKN-CCTHA: Không chấp nhận khiếu nại của Ngân hàng đầu phát triển Bảo Lộc đối với quyết định cưỡng chế của Chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự Bảo Lộc. Ngày 26/08/2014 qua công tác kiểm sát hồ sơ thi hành án đối với việc thi hành án của Chi cục thi hành án Bảo Lộc, VKSND thành phố Bảo Lộc đã ban hành kiến nghị s 03/KN-KSTHADS yêu cầu Chi cục thi hành án Bảo Lộc thu hồi quyết định s 51/QĐ-CCTHA v thu s tin 18.143.718.886 đng do vi pham quy định của luật thi hành án dân sự năm 2008. Đồng thời Ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Bảo Lộc tiếp tục khiếu nại đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng không đồng ý với quyết định giải quyết của Chi cục thi hành án Bo Lộc.

            Từ nội dung vụ việc như trên, VKSND tỉnh Lâm Đồng nhận thấy:

            Theo danh sách tài sn thế chp bàn giao của Công ty Công Chính cho Ngân hàng Đu tư và phát triển Bảo Lộc kèm theo Biên bản thỏa thuận V/v bàn giao tài sản và giao quyền chủ độngtrong xử lý tài sản đảm bảo ngày 11/10/2010 đã được Văn phòng công chứng Phú Sơn công chứng đã thể hiện rõ ràng tài sản bàn giao gồm có QSD đất chuyên dùng và tài sản trên đất tại 199 Quốc lộ 20 Lộc Nga Bảo Lộc, tài sản trên đất theo Giấy chứng nhận QSH công trình xây dựng số 686752483800150. Mặc dù phần diện tích của công trình xây dựng vượt diện tích nhà xưởng theo hợp đồng thế chấp từ năm 2007 nhưng Công ty Công Chính cũng đã bàn giao toàn bộ tài sản trên đất theo Giấy chứng nhận QSH công trình xây dựng số 686752483800150 tại 199 Quốc lộ 20 Lộc Nga Bảo Lộc cho ngân hàng xử lý để thu hồi các khoản nợ cho Ngân hàng BIDV Bảo Lộc và BIDV Gia Định. Việc bàn giao này là hoàn toàn tự nguyện, thể hiện quyền tự định đoạt về tài sản thuộc quyền sở hữu của mình không trái với quy định của pháp luật.

            Việc cho rằng Công ty Công Chính chỉ bàn giao diện tích nhà xưởng 3.645m2 theo hợp đồng thế chấp là không chính xác vì theo danh sách bàn giao là toàn bộ Giấy chứng nhận QSH công trình xây dựng trên đất chứ không phải là chỉ bàn giao 1 phần công trình và thực tế ngân hàng đã tiếp nhận toàn bộ từ năm 2010 và đã được định giá toàn bộ. Chính Công ty Công Chính đã bàn giao lại toàn bộ tài sản của Công ty cho Ngân hàng vì không tìm kiếm được khách hàng để bán, và đồng ý toàn bộ nguồn thu được từ việc bán tài sản trên được dùng để trả nợ gốc, lãi tại BIDV Bảo Lộc, BIDV Gia Định... (Trong biên bản bàn giao tài sản đã ghi rõ: Đ tạo sự chủ động cho đơn vị, BIDV Bảo Lộc và BIDV Gia Định đã để cho Công ty Công Chính tự tìm kiếm đi tác đ bán các tài sản nói trên nhưng Công ty Công Chính không thực hiện được nên Công ty Công Chính đã đồng ý vô điu kiện bàn giao lại cho BIDV Bảo Lộc và BIDV Gia Định được toàn quyền chủ động v phương thức xử lý, tìm kiếm khách hàng để bán không cần thông qua ý kiến của Công ty Công Chính.

            Toàn bộ nguồn thu được từ việc bán tài sản trên được ng để trả nợ gốc, lãi tại BIDV Bảo Lộc và BIDV Gia Định và các khoản tiền phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng và bán hoặc bán đấu giá tài sản).

            Việc thỏa thuận giao tài sản của các bên là sự tự nguyện, không trái đạo đức xã hội, không trái pháp luật thì vẫn phải được công nhận. Trong trường hợp này việc giao tài sản là do Công ty Công Chính tự nguyện và việc bàn giao tài sản của công ty Công Chính cho Ngân hàng đã tiến hành từ tháng 10/2010 trước thời điểm có quyết định Công nhận sự thỏa thuận số 03/2011/QĐST-KDTM ngày 24/10/2011 của TAND Bảo Lộc đối với Công ty Công Chính và Công ty Thanh Hà. Như vậy đối với tài sản này không còn là của Công ty Công Chính nữa, nên việc Chi cục thi hành án Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định cưỡng chế số 51/QĐ-CCTHA ngày 29/5/2014 thu số tiền 18.143.718.886 đồng (Mười tám t một trăm bn mươi ba triệu bảy trăm mười tám ngàn tám trăm tám mươi sáu đồng) do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng giữ để trả cho Công ty Thanh Hà là vi phạm Điều 81 Luật thi hành án dân sự. Về vi phạm này Viện KSND thành ph Bảo Lộc đã ban hành Quyết định số 03/KN-KSTHADS ngày 26/8/2014 kiến nghị thu hồi Quyết định cưỡng chế thu tiền số 51/QĐ-CCTHA ngày 29/5/2014 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc.

            Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết khiếu nại của Ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Bảo Lộc đối với quyết định giải quyết của Chi cục thi hành án Bảo Lộc, Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã chưa xác minh, xem xét hết các quy định của pháp luật dân sự đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-CTHADS ngày 06/5/2015 không chấp nhận đơn khiếu nại của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc là chưa có cơ sở, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật, chưa đảm bảo về quyền tự thỏa thuận về tài sản của các bên đương sự được pháp luật bảo vệ.

            Căn cứ Điều 159 Luật thi hành án dân sự 2008 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ông Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lâm Đồng xem xét lại Quyết định giải quyết khiếu nại số 11/QĐ-CTHADS ngày 06 tháng 5 năm 2015 để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại có căn cứ, đúng pháp luật.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi