Kiến nghị vi phạm về tố tụng đối với án Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự; và qua công tác kiểm sát các bản án, quyết định và thông báo thụ lý của Tòa án về án Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính, Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận nhận thấy:

            Thời gian qua, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã áp dụng đúng quy định ca Bộ luật tố tụng dân sự và có nhiều khc phục các vi phạm mà Viện kiểm sát đã kiến nghị. Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm về vấn đề án phí được quy định tại Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009. Cụ thể như sau:

  1.       Áp dụng khoản, điều luật về án phí ca Pháp lệnh không đúng:

            - QĐ ĐC số 106/LĐ ngày 26/12/2014 - TP Phan Thị Hằng.

            - QĐ ĐC số 55/LĐ ngày 15/07/2015 - TP Trần Thị Thanh Trúc.

            - QĐ ĐC số 57/LĐ ngày 21/07/2015 - TP Phan Thị Hằng.

  1.       Các quyết định không nêu hướng giải quyết đối với tiền án phí:

            - QĐ ĐC số 109/LĐ ngày 29/12/2014 - TP Hồ Thị Lệ Thanh.

            - QĐ ĐC số 35/LĐ ngày 19/05/2015 - TP Mai Thị Thu Dung.

            - QĐ ĐC s 30/LĐ ngày 20/04/2015 - TP Trần Quang Phúc.

            - QĐ ĐC s 23/LĐ ngày 30/03/2015 - TP Mai Thị Thu Dung.

            - QĐ ĐC số 20/LĐ ngày 24/03/2015 - TP Hồ Thị Lệ Thanh.

            - QĐ ĐC s 19/LĐ ngày 24/03/2015 - TP Hồ Thị Lệ Thanh.

            - QĐ ĐC số 14/LĐ ngày 10/03/2015 - TP Mai Thị Thu Dung.

            - QĐ ĐC số 07/LĐ ngày 21/01/2015 - TP Đặng Mạnh Đoan Trang.

            - ĐC số 02/LĐ ngày 06/01/2015 -TP Mai Thị Thu Dung.


  1.     Xác định không đúng trường hợp nguyên đơn thuộc diện được min nộp án phí hoặc không phi nộp án phí:

            - QĐ ĐC số 18/LĐ ngày 20/03/2015 - TP Trần Thị Ngọc Trâm.

            - QĐ ĐC số 08/LĐ ngày 28/01/2015 - TP Vũ Hoài Nam.

            - QĐ ĐC số 05/LĐ ngày 08/01/2015 - TP Phan Thị Tú Oanh.

            - QĐ ĐC số 06/LĐ ngày 08/01/2015 - TP Lê Tuấn Dương.

            - QĐ ĐC số 11/LĐ ngày 04/02/2015 - TP Vũ Hoài Nam.

            Đ đảm bảo các quyết định Kinh doanh thương mại, Hành chính, Lao động được thống nhất và đúng theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận khắc phục những thiếu sót trên và thông báo kết quả đến Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận./.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi