: Kiến nghị tổng hợp các vi phạm trong việc thu hồi Quyết định thi hành án

Qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kim sát nhân dân Qun 11 nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 có một số vi phạm như sau:

 

  1.       Quyết định thu hồi quyết định thi hành án số 94/QĐ-CCTHA ngày 04/6/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11:

            Theo Bn án số 51/2006/DSST ngày 16/3/2006 của Tòa án nhân dân Quận 11, TP. Hồ Chí Minh:

            “Chấp nhận yêu cu của ông Chạc Tăng Giêng được nhận căn nhà s 277/1D Minh Phụng, phường 2, quận 11 của ông Phạm Văn Vinh và Phan Thị Thúy Nga... Buộc ông Phạm Văn Vinh và bà Phan Thị Thúy Nga có trách nhiệm dọn đi, giao nhà s 277/1D Minh Phụng, phường 2, quận 11 cho ông Chc ng Giêng trong thời hạn 1 tháng k từ ngày án có hiệu lực pháp luật”.

            Sau khi bn án có hiệu lực, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 ra quyết định thi hành án s 79/QĐ-TĐYC.THA ngày 08/5/2006. Trong quá trình thi hành án, Chp hành viên:

            - Không tống đạt Quyết định thi hành án cho ông Chạc Tăng Giêng vi phạm khon 1 Điu 39 Luật thi hành án dân sự năm 2008.

            - Ngày 19/01/2007, ông Giêng có đơn khiếu nại yêu cầu Đội thi hành án Quận 11 cưng chế buộc ông Phạm Văn Vinh và bà Phan Thị Thúy Nga giao nhà theo bn án đã tuyên, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 không trả li đơn khiếu nại của đương sự là vi phạm khoản 2 Điều 145 Luật thi hành án dân sự.

            - Chi cục Thi hành án dân sự Qun 11 không tổ chức thi hành án trong khoảng thời gian dài (từ tháng 10/2006 đến tháng 3/2008, t tháng 3/2008 đến tháng 7/2009, từ tháng 7/2009 đến tháng 4/2012, từ tháng 4/2012 đến tháng 5/2014), không xác minh, không mời đương sự lên để giải quyết thi hành án; riêng đi với người được thi hành án là ông Chạc Tăng Giêng từ tháng 6/2006 đến tháng 5/2014 Chấp hành viên không mời lên để giải quyết việc thi hành án là vi phạm Điều 20 Luật thi hành án dân sự.

            - Chi cc Thi hành án Dân s Quận 11 căn c đim c, khoản 1, Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 ra Quyết định thu hồi quyết định thi hành án số 94/QĐ-CCTHA ngày 04/6/2015 để thu hồi toàn bộ Quyết định thi hành án dân sự số 79/QĐ-TĐYC THA ngày 08/5/2006 là không đúng vì:

            Căn cứ đề ra Quyết định thi hành án căn c vào Bản án số 51/2006/DSST ngày 16/3/2006 của Tòa án nhân dân Quận 11, TP. Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp luật và xét đơn yêu cầu ca người được thi hành án, việc Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 không liên lạc được với ông Chạc Tăng Giêng không phải là căn cứ để ra quyết định thi hành án.

  1.       Quyết định thu hồi quyết định thi hành án số 86/QD-CCTHA ngày 15/5/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11:

            Căn c bản án số: 389/2007/DS-PT ngày 12/4/2007 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 ra Quyết định thi hành án dân sự số: 106/QĐ-TĐYC.THA ngày 06/7/2007:

            " Ông Cù An Hưng, bà Mai Huệ Cúc là chủ căn nhà số 28/33 cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM, có nghĩa vụ tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm không gian của căn nhà số 28/35 cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP HCM do ông Nguyễn Hoàng Sơn làm chủ ...”

            Ngày 15/5/2015, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 ra Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án số 86/QĐ-CCTHA: “thu hồi toàn bộ Quyết định thi hành án dân sự số: 106/QĐ-TĐYC.THA ngày 06/7/2007 của Tởng thi nh án Quận 11 nay là Chi cục trưng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11”. Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 ra quyết định thu hồi quyết định thi hành án không có cơ sở làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án:

            - Chấp hành viên không thông báo Quyết định thi hành án cho các đương sự, không thông báo Quyết định thu hồi quyết định thi hành án số 86/QĐ-CCTHA ngày 15/5/2015 cho bên được thi hành án là vi phạm Điều 39 Luật THADS.

            - Từ tháng 01/2008 đến tháng 5/2015, Chấp hành viên không tổ chức thi hành án, không mi đương sự lên giải quyết việc thi hành án. Đối với người được thi hành án là ông Nguyễn Hoàng Sơn, t tháng 01/2008 đến nay Chấp hành viên không mi lên giải quyết việc thi hành án là vi phạm Điều 20 Luật THADS.

  1.       Quyết định thu hi quyết định thi hành án số 70/QD-CCTHA ngày 10/4/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11:

            Theo bn án s: 681/2014/HN-PT ngày 22/5/2014 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Thi hành án dân sự Qun 11 ra Quyết định thi Hành án dân sự số: 12/QĐ-CCTHA ngày 30/10/2014:

            "Buộc bà Hoài Tú Hà phải giao trả cho bà Lê Minh Thành và ông Hoàng Kim Đỉnh giy tờ liên quan đến căn nhà 334B và căn nhà s 336 Thái Phiên, phường 8, quận 11, TP.HCM (bao gồm giấy chng nhận quyền sở hu nhà, quyn sử dụng đất, tờ khai lệ phí trước bạ, hợp đồng mua bán nhà)”.

            Ngày 10/4/2015, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11 ra Quyết định thu hồi quyết định v thi hành án s 70/-CCTHA:

            “Thu hồi toàn b Quyết định thi hành án s 12/QĐ-CCTHA ngày 30/10/2014 ca Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân s Quận 11, TP.HCM..." . Trong quá trình thi hành án, Chp hành viên:

            - Không thông báo Quyết định thi hành án cho bên được thi hành án là vi phạm Điều 39 Luật THADS.

            - Chậm xác minh điều kiện thi hành án (ngày 09/12/2014 mi xác minh) là vi phạm Điều 44 Luật THADS.

            - Không có đơn của ông Hoàng Kim Đỉnh rút đơn yêu cầu thi hành án nên việc ra Quyết định thu hi quyết định Thi hành án là không có cơ sở.

            Bởi các lẽ trên,

KIN NGH

            1. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án n s Quận 11 có biện pháp khc phục, rút kinh nghiệm những vi phạm đã nêu ở trên.

            2. Yêu cu Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án dân sự Quận 11 trả li bng văn bản v kết quả thực hiện kiến nghị cho Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 biết theo quy định của pháp luật./.

 

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi