Kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra.

Căn cứ các điều 81, 87, 112, 113, 114, 119 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 (BLTTHS năm 2003); các mục 9, 15 Thông tư liên tịch số 05 ngày 07/9/2005 về quan h phi hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các điều 4, 5 Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử án hình sự số 29 ngày 08/02/2012 của Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân nhận thấy: 6 tháng đầu năm 2015 (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với Viện kiểm sát, thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, nhất là những vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm và hạn chế án trả điều tra bổ sung, án đình chỉ hoặc Tòa án tuyên không phạm tội. Hầu hết các vụ án đều giải quyết đúng thời hạn luật định, đảm bảo tính có căn cứ và trình tự thủ tục tố tụng nên tỉ lệ điều tra, phá án được nâng lên. Đồng thời, công tác khám nghiệm hiện trường ngày càng được Cơ quan điều tra thực hiện nghiêm theo quy định tại Điều 150 BLTTHS năm 2003 (Kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường đầy đủ, chất lượng công tác khám nghiệm hiện trường được nâng lên), hạn chế được lỗi chủ quan của kỹ thuật hình sự, điều tra viên và phải dựng lại hiện trường. Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát hoạt động điều tra 6 tháng đầu năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân vẫn chưa thực hiện đầy đủ một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về hoạt động điều tra, cụ thể như sau:

  1.     Vi phạm thời hạn bổ sung chứng cứ, thực hiện yêu cầu điều tra của Viện kiểm sát:

            Căn cứ Điều 114 BLTTHS năm 2003, Mục 9 Thông tư liên tịch số 05 ngày 07/9/2005 về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong thực hiện một s quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, điểm 2.3 khoản 2 Điều 5 Quy chế phối hợp liên ngành số 29 ngày 08/02/2012 giữa Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử án hình sự thì Cơ quan điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nhanh chóng các yêu cầu và quyết định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 112 BLTTHS. Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015, Cơ quan điều tra đã thực hiện tốt, đầy đủ những yêu cầu ca Viện kiểm sát trong thời hạn 6 ngày trước khi phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Tuy nhiên còn một số vụ án, Cơ quan điều tra không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Viện kiểm sát dẫn đến tình trạng sau khi Cơ quan điều tra chuyển lại hồ sơ tiếp tục đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn các quyết định tố tụng, Viện kiểm sát vẫn nhận thấy không đ căn cứ phê chuẩn phải ra Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra. Cụ thể:

            - Vụ án Võ Thị Ngọc Oanh, Châu Văn Vẻ bị khởi t về tội “Trộm cắp tài sản”: Ngày 05/01/2015, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam kèm công văn đề nghị phê chuẩn đến Viện kiểm sát. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện kiểm sát nhận thấy chứng cứ có tại h sơ chưa đủ cơ sở phê chuẩn nên ngày 21/01/2015, Viện kiểm sát có công văn yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ. Đến ngày 12/5/2015 (sau 4 tháng), Cơ quan điều tra mới chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhưng Cơ quan điều tra vẫn chưa b sung đầy đủ các yêu cầu của Viện kiểm sát nên ngày 19/5/2015, Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra đối với Oanh và Vẻ.

            - Vụ án Nguyễn Huỳnh Nam bị khởi tố về tội “Kinh doanh trái phép”: Ngày 09/02/2015, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can kèm công văn đề nghị phê chuẩn đến Viện kiểm sát. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Viện kiểm sát nhận thấy chứng cứ có tại hồ sơ chưa đủ cơ sở phê chuẩn nên ngày 13/02/2015, Viện kiểm sát có công văn yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung chứng cứ. Sau 3 tháng, Cơ quan điều tra không bổ sung được các yêu cầu của Viện kiểm sát dẫn đến ngày 05/6/2015, Thủ trưởng Cơ quan điều tra hủy quyết định khởi tố bị can ca Phó Thủ trưởng đối với Nam.

  1.     Vi phạm thi hạn gửi h sơ gia hạn điều tra:

            Căn cứ khoản 2 Điều 119 BLTTHS năm 2003 quy định “Trong trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất 10 ngày trước khi hết hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra” nhưng một số hồ sơ đã hết hạn điều tra, Cơ quan điều tra mới chuyển hồ sơ kèm văn bản đến Viện kiểm sát đề nghị gia hạn điều tra, làm ảnh hưởng đến thời hạn điều tra, x lý vụ án (kéo dài thời hạn điều tra, không đảm bảo tỉ lệ giải quyết án và vi phạm này Viện kiểm sát đã kiến nghị nhiều ln nhưng Cơ quan điều tra vẫn vi phạm). Điển hình như: Vụ án "Cướp giật tài sản xảy ra ngày 22/8/2014 tại trước số 899 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân do đối tượng Võ Duy Tâm cùng đồng phạm thực hiện hết hạn điều tra ngày 12/4/2015 nhưng đến ngày 08/7/2015, Cơ quan điều tra mới chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát đề nghị gia hạn (quá hạn 2 tháng 26 ngày so với luật định).

  1.     Vi phạm thời hạn gửi quyết định khởi tố vụ án hình sự kèm hồ sơ cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc khởi tố (án không đối tượng):

            Căn cứ Điều 104 BLTTHS năm 2003, điểm 7.1 Mục 7 Thông tư liên tịch số 05 ngày 07/9/2005 về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003 thì trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố vụ án hình sự kèm tài liệu liên quan đến việc khởi tố vụ án đến Viện kiểm sát cùng cấp để kim sát việc khởi t. Viện kiểm sát đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn còn một số quyết định khởi tố vụ án và hồ sơ, Cơ quan điều tra đã không gửi đến Viện kiểm sát đúng thời hạn luật định làm ảnh hưởng đến công tác Thực hành quyền công tố, kim sát điều tra của Viện kiểm sát, điển hình như: Vụ Cướp tài sản xảy ra ngày 13/10/2014 tại số 33 đường Bùi Dương Lịch, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (chưa xác định được bị can), Cơ quan điều tra khởi tố vụ án số 210 ngày 24/4/2015 nhưng đến ngày 13/5/2015 (trễ hạn 18 ngày) mới chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát để kiểm sát.

            Ngoài ra, một số vi phạm về thủ tục tố tụng trong hoạt động điều tra, Viện kiểm sát đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn còn vi phạm như:

            - Một số vụ án tai nạn giao thông, Cơ quan điều tra chụp hình không đầy đủ hoặc thu thập chứng cứ, dấu vết sơ sài, sơ đồ hiện trường không chú thích đầy đủ, thiếu chữ ký của người chủ trì cuộc khám nghiệm, chữ ký của Kiểm sát viên... dẫn đến Viện kim sát hủy hoặc trả hồ sơ yêu cầu bổ sung chứng cứ.

            - Nhiều hồ sơ khi chuyển sang Viện kiểm sát không có quyết định phân công Điều tra viên hoặc có những vụ án có tính chất phức tạp nhưng Điều tra viên được phân công không thực hiện các hoạt động điều tra mà phó thác hết cho cán bộ điều tra, gây khó khăn cho Kiểm sát viên thụ lý trong việc trao đổi, phối hp gii quyết vụ án.

            - Và có những vụ án phải yêu cầu bổ sung chứng cứ do cán bộ điều tra không đánh giá đúng tính chất phức tạp của vụ án và không định hướng đúng kế hoạch phải điều tra. Việc chuyển hồ sơ kèm bản kết luận điều tra vụ án chưa đúng thời hạn theo quy định tại Điều 162 BLTTHS dẫn đến thời hạn giải quyết vụ án kéo dài, không kịp thời ra lệnh tạm giam truy t của Viện kiểm sát khi nhận hồ sơ.

            - Một số vụ án phạm tội quả tang nhưng sự phối hợp giữa Công an phường và Cơ quan điều tra không kịp thời, việc xác lập các biên bản tố tụng giai đoạn “tiền tố tụng” vi phạm như: không tiến hành lập biên bn bắt người phạm tội quả tang, không tiến hành tạm giữ theo quy định tại khoản 1 Điều 82 và Điều 87 BLTTHS năm 2003 để kịp thời đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng gây án. Điển hình như: Vụ án Hồ Trung Trực phạm tội “Trộm cắp tài sản”, Cơ quan điều tra không lập biên bản phạm tội quả tang và không tiến hành tạm giữ để làm rõ hành vi phạm tội của Trực, gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác định sự thật khách quan của vụ án và khó khăn trong việc xem xét phê chuẩn các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra. Vụ án Trần Minh Tú phạm tội “Cướp giật tài sản”, Cơ quan điều tra cũng không lập biên bản phạm tội quả tang và sự việc xảy ra lúc 17 giờ ngày 10/7/5015 nhưng đến ngày 20/7/2015 mới chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát xem xét phê chuẩn.

            - Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015, một số vụ án sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn các quyết định tố tụng nhưng Điều tra viên không tiến hành hoạt động điều tra, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cu của Viện kiểm sát dẫn đến vụ án phải gia hạn điều tra, gia hạn tạm giam hoặc tạm đình ch và hầu hết lý do gia hạn là xác minh lý lịch bị can, trích lục tiền án - tiền sự hoặc gia hạn để thực hiện các yêu cầu của Viện kiểm sát. Điển hình như: Vụ án Lê Minh Chí phạm tội “Cố ý gây thương tích”, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra không trực tiếp đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị can Chí để xác minh và ghi lời khai người thân của bị can Chí để xác định Chí đang đâu, dẫn đến thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng Cơ quan điều tra chưa bắt được Lê Minh Chí để tiến hành các hoạt động điều tra theo yêu cầu của Viện kiểm sát và phải tạm đình chỉ điều tra vụ án.

            Đ thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các Quy chế phối hợp liên ngành nhằm góp phần thực hiện tốt công cuộc ci cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân kiến nghị đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân chỉ đạo khắc phục các vi phạm trên, không để xảy ra tình trạng tương tự trong thời gian tới và thông báo kết quả rút kinh nghiệm cho Viện kiểm sát trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi