Kiến nghị vi phạm trong việc ban hành, gửi Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

            Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp về thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy: Năm 2015, Tòa án nhân dân cấp huyện đã ra các Quyết định xét min, giảm nghĩa vụ thi hành án đi với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước cơ bản chính xác, rõ ràng, phù hợp với thực tế và được Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành.

            Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số vi phạm, thiếu sót trong việc áp dụng các quy định của Luật thi hành án dân sự cần được chấn chỉnh, khắc phục như sau:

  1.       Vi phạm về việc gửi quyết định xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án:

            - Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh ra quyết định số 02/2015/QĐ-TA ngày 25/04/2015; Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh ra các Quyết định số 01, 02, 03/2014/MG-THADS ngày 11/09/2014; Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân ra Quyết định số 01, 02/2015/QĐ-MTHA ngày 27/04/2015 về việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách Nhà nước nhưng đến nay (ngày 15/7/2015) chưa gửi cho Viện kiểm sát.

            - Ngày 06/5/2015, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn ra Quyết định số 01, 02, 03/2015/QĐ-TA về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước nhưng đến ngày 26/6/2015 mới được gi đến cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh là chậm 01 tháng 11 ngày.

            Việc Tòa án gửi chậm và chưa gửi Quyết định miễn giảm nghĩa vụ thi hành án cho Viện kim sát nhân dân cấp tỉnh là chưa thực hiện đúng quy định ti khoản 4 Điều 63 Luật thi hành án dân sự.

  1.       Vi phạm điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án:

            Ngày 26/06/2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận quyết định số 01/2015/QĐ-TA ngày 06/5/2015 của Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn về việc miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước cho Bùi Thị Hiền thường trú xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền 5.350.000 đồng. Lý do Tòa án xét miễn là “người phải thi hành án hiện nay hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng mất sớm, Hiền đã ra tù về nhà buôn bán nhỏ đủ nuôi sống bản thân, các con đã đủ tuổi trưởng thành nhưng chưa có việc làm ổn định. Không có điều kiện để thi hành các khoản thu nộp ngân sách nhà nước...”

            Thông qua hoạt động kiểm sát thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp xác minh tại gia đình và chính quyền địa phương tại xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn được biết: Chị Bùi Thị Hiền hết thời hạn tù ngày 13/5/2009 về sinh sống cùng 02 con Nguyễn Tuấn Anh sinh 1992 và Nguyễn Thị Hà Trang sinh 1994 đến nay đã 6 năm, có tham gia buôn bán tự do đủ nuôi sống bản thân. Về tài sản có 1 ngôi nhà gỗ 2 gian lợp ngói xi măng dựng trên thửa đất mặt đường Quốc lộ 8A với diện tích 180m2 theo Quyết định số 428/QĐ-UB ngày 5/4/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn, chị Hiền đang sở hữu 1 chiếc xe máy nhãn hiệu xe YAMAHA, loại xe SIRIUS màu đỏ bạc đăng ký biển kiểm soát 38P1-6735 và một số tài sản khác phục vụ cho cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày.

            Nhưng quá trình họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn chưa đánh giá, áp dụng chính xác về điều kiện thi hành án trong đó không xem xét đến vn đề tài sản của chị Bùi Thị Hiền đang quản lý, sử dụng là chưa thực hiện đúng với quy định tại điểm 25, điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một s điu Luật thi hành án dân sự năm 2014.

            Nguyên nhân của những vi phạm, thiếu sót nêu trên do một số đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, huyện Hương Sơn, huyện Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ chưa nghiên cứu kỹ Luật thi hành án dân sự và các văn bản liên quan về điều kiện min, giảm nghĩa vụ thi hành án để quyết định miễn và gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cp tỉnh đúng pháp luật.

            Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện nêu trên chưa thường xuyên tiến hành việc kiểm tra, phát hiện những vi phạm, thiếu sót trong việc áp dụng các quy trình của Luật thi hành án dân sự để chấn chnh khc phục.

            Để đảm bảo cho việc thi hành quyết định xét miễn, giảm của Tòa án đạt hiệu qu trên địa bàn, đm bảo quyn, lợi ích hợp pháp của ngưi được thi hành án và thm quyền của Vin kiểm sát nhân dân cp trên, Viện kim sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

KIẾN NGHỊ:

            Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong phạm vi trách nhiệm của mình có biện pháp chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục và không để lặp lại những tồn tại nêu trên.

            Nhận được kiến nghị này, yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh biết kết quả chỉ đạo khắc phục vi phạm nêu trên theo quy định tại Điều 5 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi