Giới thiệu Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01/2019 phát hành tháng 02/2019

Tạp chí Khoa học Kiểm sát là cơ quan báo chí của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, là diễn đàn trao đổi về nghiệp vụ kiểm sát, phương pháp, kỹ năng đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực, nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành Kiểm sát. Tạp chí được xuất bản 2 tháng một số với những bài viết chất lượng, cập nhật, mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho bạn đọc.

Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01/2019 phát hành tháng 02 năm 2019 bao gồm 9 bài viết thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Kính mời quý độc giả và bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt mua Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01/2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban biên tập (giới thiệu)