1.3. Phạm vi công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

Căn cứ Điều 3 Quy chế công tác THQCT&KSXX thì công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự bắt đầu từ khi chuyển bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn cùng hồ sơ vụ án sang Toà án để xét xử và kết thúc khi bản án và quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị.