3.3. Kiểm sát việc quản lý tạm giữ, tạm giam.

- Kiểm sát việc phân loại giam giữ:

Cần chú ý việc phân loại giam giữ theo các yêu cầu sau:

+ Mỗi Công an cấp huyện, mỗi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp tương đương được tổ chức một nhà tạm giữ. Nhà tạm giữ có một số buồng tạm giam và phải treo biển "Buồng tạm giam".

+ Đối với nhà tạm giữ thường xuyên có từ 30 người bị tạm giữ, tạm giam trở lên được bố trí thêm buồng để quản lý phạm nhân phục vụ việc nấu ăn, đưa cơm, vận chuyển quà và đồ dùng sinh hoạt, làm vệ sinh, sửa chữa nhà tạm giữ, phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ giam, giữ và phải treo biển "Buồng quản lý phạm nhân". Chế độ quản lý, giáo dục và chế độ khác có liên quan đối với phạm nhân được để ở nhà tạm giữ thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù.

+ Đồn biên phòng ở biên giới, hải đảo xa trung tâm hành chính cấp huyện thì được lập Buồng tạm giữ. Buồng tạm giữ ở Đồn biên phòng phải treo biển "Buồng tạm giữ".

+ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, mỗi Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quân khu, quân đoàn và cấp tương đương trong quân đội nhân dân được tổ chức một hoặc hai trại tạm giam. Trại tạm giam có buồng riêng để giam người có án tử hình và có một số buồng để tạm giữ những người có Lệnh tạm giữ, người đã có quyết định thi hành án phạt tù đang chờ chuyển đi trại giam. Những buồng giam, giữ này phải được treo biển "Buồng tạm giữ", "Buồng giam người có án tử hình", "Buồng giam người chờ chuyển đi trại giam". Buồng tạm giữ để tạm giữ những người có quyết định tạm giữ. Không được đưa người bị tạm giữ vào buồng tạm giam hoặc các buồng giam khác.

+ Việc giam, giữ bố trí theo khu vực và phân loại như sau: Phụ nữ; Người chưa thành niên; Người nước ngoài; Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; Loại côn đồ hung hãn, giết người, cướp tài sản, tái phạm nguy hiểm; Người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; Người bị Toà án tuyên phạt tử hình; Người có án phạt tù chờ chuyển đi trại giam. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam đã chuyển giới tính hoặc đồng tính thì phải giam giữ riêng, thực hiện theo Hướng dẫn số 2746/C81-C84 ngày 22/10/2012 của Tổng cục VIII – Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc giam giữ với các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đã chuyển đổi giới tính hoặc đồng tính gây khó khăn cho việc phân loại giam giữ ở các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trại giam.

+ Không được giam, giữ chung buồng những người trong cùng một vụ án đang điều tra, truy tố, xét xử. Việc giam, giữ riêng từng người do cơ quan đang thụ lý vụ án quyết định. Người nước ngoài bị tạm giữ, tạm giam có thể được giam, giữ ở buồng riêng trong Nhà tạm giữ, Trại tạm giam.

+ Mỗi trại tạm giam có một cơ sở chấp hành hình phạt tù (gọi là Phân trại quản lý phạm nhân) để thường xuyên phục vụ việc nấu ăn, đưa cơm, vận chuyển qùa, đồ dùng sinh hoạt, làm vệ sinh, sửa chữa, xây dựng trại tạm giam, nhà tạm giữ và phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ giam, giữ. Việc thi hành án phạt tù ở phân trại quản lý phạm nhân phải thực hiện theo Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Kiểm sát việc tổ chức quản lý giam giữ đảm bảo:

+ Nhà tạm giữ, Trại tạm giam phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam bố trí cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ 24/24 giờ trong ngày để quản lý, tuần tra, canh gác, kiểm tra từng buồng giam, giữ và toàn bộ khu vực giam, giữ, giải quyết kịp thời các việc đột xuất xảy ra. Việc thực hiện hoạt động bảo vệ trại tạm giam, nhà tạm giữ phải đảm bảo theo Thông tư 68/2011/TT-BCA ngày 07/10/2011 của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và dẫn giải phạm nhân

+ Người bị tạm giữ, tạm giam đều phải ở trong buồng giam, giữ. Chỉ khi có lệnh của Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam mới được cho họ ra khỏi buồng giam, giữ để thực hiện Lệnh trích xuất hay để thay đổi không khí, tắm giặt, khám, chữa bệnh, làm vệ sinh buồng giam, giữ. Không được sử dụng người bị tạm giữ, tạm giam làm các việc trái quy định của pháp luật.

+ Việc trích xuất bị can, bị cáo được thực hiện theo Công văn số 625/C44-P2 ngày 24/10/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc hướng dẫn việc trích xuất bị can, bị cáo.

Ngoài ra, trong quá trình dẫn giải người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện việc trích xuất phải thực hiện đúng theo Quyết định số 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 4/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình bảo vệ phiên tòa, giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra Tòa và quy trình thi hành án tử hình và Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA-C11 ngày 10/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

+ Đối với người bị kết án tử hình đang chờ thi hành án bị tạm giam tại Trại tạm giam thì việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình chờ thi hành án đảm bảo thực hiện đúng theo theo Thông tư số 39/2012/TT-BCA ngày 4/7/2012 của Bộ Công an.

 

+ Người bị tạm giữ, tạm giam không được mang những đồ vật cấm vào buồng giam, giữ. Những đồ vật cấm bao gồm: Vật sắc, nhọn, vũ khí các loại, vật cứng, các loại dây (kể cả dây thắt lưng); Các chất ma túy và các chất gây nghiện khác; Rượu, bia, thuốc lá, thuốc lào và các chất kích thích độc hại; Đồ ăn dễ ôi thiu; Tiền và các tài sản có giá trị khác; Các đồ vật khác, nếu xéy thấy ảnh hưởng đến công tác quản lý giam giữ.