PHẦN 4. CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM.

VBQPPL:

1.                 Hiến pháp năm 2013.

2.                 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

3.                 Bộ luật hình sự năm 1999 (Đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009).

4.                 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

5.                 Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA ngày 07/4/2014 của Bộ Công an ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam.

6.                 Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam.

7.                 Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy chế về tạm giữ, tgiam ban hành kèm theo Nghị định 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam

8.                 Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

9.                 Nghị định số 09/2011/NĐ-CP  ngày 25/1/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định Điều 26 và Điều 28 của quy chế ban hành kèm Nghị định 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam

10.            Nghị định số 64/2011/NĐ-CP  ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

11.            Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 06/9/1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giam, giữ, cải tạo và kiểm sát việc giam, giữ, cải tạo.

12.            Thông tư liên tịch số 112/2002/TTLT-BQP-BCA ngày 16/8/2002 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn các đồn biên phòng không có buồng tạm giữ được gửi người bị tạm giữ đến giam giữ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an quản lý.

13.            Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT- BCA-BTC-BYT ngày 24/2/2003 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý.

14.            Thông tư liên tịch số 100/2003/TTLT- BQP-BTC-BYT ngày 22/8/2003 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tạm giam, phạm nhân nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

15.            Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.

16.            Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 7/9/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

17.            Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BCA-BYT ngày 09/8/2010  của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viên của Nhà nước

18.            Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 12/7/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ tư pháp, Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên.

19.            Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 9/10/2012 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã.

20.            Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-VKSTC-BQP ngày 17/2/2014 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn biên phòng.

21.            Thông tư số 08/2001/TT-BCA ngày 12/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam.

22.            Thông tư số 15/2003/TT-BCA (V19) ngày 10/9/2003 của Bộ Công an hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân.

23.            Thông tư số 01/2006/TT-BCA ngày 12/01/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

24.            Thông tư số 16/2011/TT-BCA ngày 14/4/2011 của Bộ Công an quy định về công tác Cảnh sát quản giáo.

25.            Thông tư số 68/2011/TT-BCA ngày 07/10/2011 của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và dẫn giải phạm nhân.

26.            Thông tư số 01/2012/TT-BCA ngày 3/1/2012 của Bộ Công an quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam.

27.            Thông tư số 39/2012/TT-BCA ngày 04/7/2012 của Bộ Công an quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình.

28.            Thông tư số 219/2013/TT-BQP ngày 20/12/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm đình chỉ công tác, người bị tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

29.            Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 7/7/2014 của Bộ Công an quy định công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân.

30.            Quyết định số 159/QĐ-BNV ngày 2/4/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an quy định việc thành lập cơ sở chấp hành hình phạt của người bị kết án tù trong trại tạm giam.

31.            Quyết định số 767/2000/QĐ-BCA(All) ngày 19 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chế về quay phim, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, phỏng vấn tại khu vực nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam do Bộ Công an quản lý

32.            Quyết định số 862/2001/QĐ-BCA ngày 6/9/2001 của Bộ Công an về việc ban hành nội quy nhà tạm giữ, trại tạm giam.

33.            Quyết định số 144/2003/QĐ-ĐT ngày 7/11/2003 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế xử lý tin báo tố giác tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

34.            Quyết định số 141/2005/QĐ-VKSTC ngày 21/01/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Kiểm sát.

35.            Quyết định số 810/2006/QĐ-BCA-C11 ngày 04/07/2006 của Bộ Công an quy định quy trình bảo vệ phiên tòa, giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa và quy trình thi hành án tử hình.

36.            Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA-C11 ngày 10/09/2008 của Bộ Công an quy định quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc CAND theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

37.            Quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/12/2010 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phân công nhiệm vụ kiểm sát thi hành án

38.            Quyết định số 851/QĐ-C81 ngày 10/4/2012 của Bộ Công an quy định việc tổ chức hoạt động căng tin trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.

39.            Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

40.            Hướng dẫn 1812/BCA ngày 15/10/2004 của Bộ Công an hướng dẫn tổ chức quản lý, giáo dục phạm nhân tại Nhà tạm giữ.

41.            Hướng dẫn 9191/C81-C84 ngày 21/10/2011 của Tổng cục VIII-Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung cơ bản của công tác giáo dục và thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người bị tạm giam, tạm giữ.

42.            Hướng dẫn 2746/C81-C84 ngày 22/10/2012 của Tổng cục VIII-Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc giam giữ với các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đã chuyển đổi giới tính hoặc đồng tính gây khó khăn cho việc phân loại giam giữ ở các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trại giam.

43.            Công văn số 1455/VKSTC-V4 ngày 20/5/2011 của Vụ 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức VKSND năm 2002 để trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật.

44.            Công văn số  625/C44-P2 ngày 24/10/2011 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an hướng dẫn việc trích xuất bị can, bị cáo.