Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự cho Kiểm sát viên VKSND Thành phố Hà Nội - Khóa II

Tải về xem