Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp khu vực miền Bắc

Ngày đăng tin: 02/08/2016

Ngày 28/7/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp khu vực miền Bắc. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát quân sự trung ương; đại diện lãnh đạo Viện, lãnh đạo phòng kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Viện kiểm sát nhân dân 29 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (phía Bắc) tham dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chuyên đề "Công tác tiếp công dân và tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn". Chuyên đề nêu rõ: Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý là những công việc ban đầu và có mối quan hệ chặt chẽ với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả tiếp công dân ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mục đích của hoạt động tiếp công dân là lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những yêu cầu của công dân liên quan trực tiếp tới hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền; tiếp công dân cũng là cơ hội giúp các cơ quan có điều kiện giải thích, hướng dẫn công dân hiểu rõ hơn về pháp luật để từ đó quyết định tiếp tục gửi đơn hay rút đơn. Nhiều năm nay, công tác này được xác định là một trong những công tác trọng tâm của Ngành, được lãnh đạo Viện quan tâm, chỉ đạo. Ngày 04/8/2014, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công  tác tiếp công dân, công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền vào chương trình, kế hoạch của đơn vị, lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác hàng năm; xác định đây là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên lâu dài trong toàn Ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Chuyên đề "Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân và kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật" do đồng chí Nguyễn Anh Diệp, Phó Vụ trưởng Vụ 12 trình bà. Chuyên đề đãgiới thiệu một số điểm mới trongcác luật, bộ luật và Quy chế nghiệp vụ; Quy trình, kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân và quy trình kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; Mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với các đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; một số vấn đề cần chú ý khi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát nhân dân.

Trong chuyên đề "Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp" do đồng chí Hà Thái Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ 12 đã nêu những quy định mới của pháp luật về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; một số kỹ năng cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm nhấn mạnh: Năm 2016, là năm toàn Ngành triển khai nhiều đạo luật về tư pháp, trong đó có nhiều quy định mới về giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định: "Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, kiểm sát việc khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp theo quy định"; do đó hoạt động này của Viện kiểm sát có liên quan mật thiết với các hoạt động nghiệp vụ của Viện kiểm sát các cấp và các cơ quan tư pháp. Để phù hợp với những thay đổi của các đạo luật, ngày 02/02/2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quy chế số 51/QĐ-VKSTC-V12 thay thế Quy chế số 59/QĐ-VKSTC-V7 ngày 06/02/2006 và hiện nay Vụ 12 đang tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp trung ương, các bộ, ngành liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn Điều 31 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị đại biểu tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, tiếp tục tục góp ý, nêu những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định mới của luật; đề xuất các biện pháp khắc phục để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp trong toàn Ngành, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp khu vực miền Bắc tổ chức trong 02 ngày 28, 29/7/2016 tại thành phố Hà Nội và khu vực miền Nam tổ chức vào ngày 04, 05/8/2016 tại thành phố Cần Thơ.

theo Trường Giang - Tiến Anh

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/