Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng tin: 15/06/2016

Ngày 10/6/2016, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ 6; đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham dự hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đao Hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao do đồng chí Trần Văn Lợi trình bày đánh giá: Thời gian qua, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra; tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trươngcủa Đảng, Đảng ủy chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên chủ động tăng cường chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức, tinh thần của đảng viên và chất lượng chi bộ, xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; nghiêm túc tổ chức triển khai nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn về các đạo luật về tư pháp được Quốc hội Khóa XIII thông qua năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điểm lại những công tác nổi bật mà Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng qua đồng thời chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 gồm những nội dung trọng tâm như: Phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016, chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng như từng đơn vị đã đề ra năm 2016. Tiếp tục triển khai tập huấn và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật về tư pháp mới được Quốc hội thông qua. Hoàn thành tốt cuộc thi “Chúng tôi la Kiểm sát viên” lần thứ 02 năm 20136 nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để lãnh đạo giải quyết kịp thời. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Xây dựng báo cáo để làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kết quả công tác của Đảng bộ từ sau Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ để phù hợp với Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và thực tiễn của Ngành. Tổ chức kiểm tra theo Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra năm 2016. Có biện pháp giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Lãnh đạo các đoàn thể tham gia phòng trào thi đua do chính quyền và đoàn thể phát động.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng trình bầy Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhằm tạo sự thống nhất cao về ý trí và hành động trong toàn Đảng bộ để cụ thể hoa và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, trong nhiệm vụ được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ. Chương trình hoạt động gồm các nội dung và giải pháp sau: Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, tập trung vào khắc phục các khuyết điểm tồn tại. Ngăn chặn kịp thời sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ.

theo Tiến Anh

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/