Tin tức - Sự kiện

Họp Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân và tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”

Ngày đăng tin: 25/03/2016

Ngày 23/3/2016, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân xây họp về triển khaidựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014” và tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân chủ trì cuộc họp. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tham dự cuộc họp.

Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao,
Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát công bố quyết định số 73/QĐ-VKSTC ngày 2/3/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014”. Theo quyết định, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Viện kiểm sát nhân dân làm Trưởng Ban chỉ đạo Đề án. Ban chỉ đạo Đề án có nhiệm vụ, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014” để trình cấp có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt Đề án; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, xây dựng Đề án và các chuyên đề nhánh có liên quan. Từ kết quả nghiệm thu Đề án, Ban chỉ đạo báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình cơ quan có thẩm quyền duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 cho toàn Ngành từ năm 2016 - 2020.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện xây dựng Đề án trình bày quyết định về việc thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban chỉ đạo; đại diện một số đơn vị có liên quan góp ý về kế hoạch triển khai xây dựng Đề án; mẫu bố cục, đề cương các chuyên đề về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; dự kiến các chuyên đề và đơn vị thực hiện trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo báo Bảo vệ pháp luật công bố quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016”; quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Viện kiểm sát nhân dân làm Trưởng Ban chỉ đạo; Quyết định thành lập Ban thẩm định Bộ đề thi do Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Tuyên truyền ngành Viện kiểm sát nhân dân làm Trưởng ban Thẩm định; Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi do đồng chí Phạm Xuân Chiến, Tổng Biên tập báo Bảo vệ pháp luật làm Trưởng ban; Quyết định thành lập Ban Nội dung cuộc thi do đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Vụ trưởng Vụ pháp chế và Quản lý khoa học làm Trưởng ban.

Toàn cảnh cuộc họp

Việc tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2016” nhằm triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015, tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát, từ đó triển khai áp dụng Luật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Thông qua cuộc thi nhằm lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu được trách nhiệm của cơ quan tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền pháp chế XHCN. Cuộc thi còn nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát: Giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; qua đó khơi dậy lòng tự hào về Ngành của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát; đồng thời thông qua cuộc thi, nhằm nâng cao vị thế của ngành tư pháp trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đối tượng tham gia cuộc thi là Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên hiện đang công tác trong Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự. Nội dung thi về Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Bộ luật hình sự năm 2015 với 3 phần thi: Khởi động, Dân hỏi - Viện kiểm sát trả lời, Người bảo vệ pháp luật. Mỗi đội thi gồm có 3 người. Cuộc thi gồm 2 vòng, vòng 1: Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu chủ động chủ trì, tổ chức các cuộc thi tại đơn vị mình từ cấp huyện, cấp phòng và cấp khu vực để lựa chọn 1 đội nhất để dự thi vòng 2. Vòng 2, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì tổ chức gồm 63 đội nhất của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, 3 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự quân khu, Viện kiểm sát quân sự Trung ương. Tại vòng 2 có các cuộc thi sơ khảo, chung khảo và Gala chung kết. Vòng thi sơ khảo và chung khảo được tổ chức theo 4 cụm gồm: Cụm 1 gồm các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Cụm 2 gồm Viện kiểm sát quân sự Trung ương và Viện kiểm sát quân sự các quân khu; Cụm 3 gồm Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc, tính từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra; Cụm 4 gồm Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam, tính từ  TP. Đà Nẵng trở vào. Dự kiến, việc tổng duyệt, thi chung khảo và trao giải 4 cụm sẽ được tổ chức từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8/2016. Gala chung kết cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo công tác Tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân nêu rõ, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Đây là Đề án có quy mô trong toàn Ngành, do đó đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương để triển khai thực hiện xây dựng Đề án một cách hiệu quả. Trước mắt cần khẩn trương hoàn thành đề cương chi tiết của Đề án trong tháng 3/2016 để Ban chỉ đạo đóng góp ý kiến. Thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu kỹ Đề án chính là thông qua việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dânĐồng chí Phó Viện trưởng Trần Công Phàn nhấn mạnh, tiếp nối thành công của cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”lần I, cần tiếp tục tổ chức cuộc thi lần II đạt hiệu quả tốt hơn. Nội dung của cuộc thi tập trung vào hai bộ luật quan trọng vừa được sửa đổi, bổ sung được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Do đó cần tập trung vào những nội dung mới, rõ, gần gũi với đời sống và sát với hoạt động của Ngành, góp phần trong việc đưa nội dung Luật đi vào cuộc sống; tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Quốc Hưng