Tin tức - Sự kiện

Đại hội trù bị đại biểu Đảng bộ VKSNDTC lần thứ XXIV

Ngày đăng tin: 12/08/2015

Chiều 11/8/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành Đại hội trù bị đại biểu  Đảng bộ VKSNDTC lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo Đại hội trù bị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSNDTC và Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC.

Đến dự Đại hội trù bị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Hải Phong, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy và 157 đại biểu của Đảng bộ VKSNDTC.

Đoàn Chủ tịch Đại hội trù bị

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu

Tại Đại hội trù bị, sau phần phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSNDTC. Đại hội đã biểu quyết bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Đại hội cũng đã nghe đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và phổ biến một số quy định về bầu cử trong Đảng và một số nội dung cần lưu ý.

Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày nêu rõ, các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với kết cấu và nội dung dự thảo các báo cáo. Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nội dung có chất lượng, hợp lý. Dự thảo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015 trên các mặt thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và từ đó đưa ra những đánh giá chung, tìm ra những nguyên nhân tồn tại. Các ý kiến cơ bản nhất trí với phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp công tác của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020…

Theo chương trình làm việc, ngày 12/8/2015, tại phiên họp chính thức, Đại hội sẽ nghe Báo cáo tóm tắt kết quả phiên họp nội bộ; Báo cáo chính trị của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015; thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; tiến hành Bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Hải Long

theo http://tapchikiemsat.org.vn/