Tin tức - Sự kiện

Lãnh đạo VKSND tối cao chủ trì họp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động của 03 VKSND cấp cao

Ngày đăng tin: 23/06/2015

Ngày 22/6/2015, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể đồng chủ trì cuộc họp triển khai hoạt động của 03 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo các đơn vị Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ 7, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 12, Cục 3, Văn phòng tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hữu Thể quán triệt nội dung buổi làm việc, yêu cầu 03 Viện kiểm sát cấp cao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu; bổ sung cán bộ để 03 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đi vào hoạt động.

Toàn cảnh cuộc họp

Tiếp theo chương trình, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung thảo luận về biện pháp, phương thức tiến hành công tác bàn giao hồ sơ án, đơn; bố trí phương tiện làm việc, tổ chức bộ máy, con người và trụ sở cho Viện kiểm sát cấp cao đi vào họat động một cách thuận lợi.

 Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể nhấn mạnh, việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao gắn liền với sự ra đời của Tòa án nhân dân cấp cao, nhằm thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 “Tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính”. Các đồng chí Phó Viện trưởng yêu cầu Vụ 15 sớm hoàn thành các đề án nhân sựViện kiểm sát cấp caobáo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Các đơn vị liên quan cùng 03 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao làm ngay con dấu, bố trí kế toán, đăng ký tài khoản, sửa, thuê trụ sở để đi vào hoạt động. Trên cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc hiện có, Viện kiểm sát cấp cao làm việc với Văn phòng và Cục Kế hoạch - Tài chính để hoàn thành cơ cấu bộ máy, đưa Viện kiểm sát cấp cao bước vào hoạt động thuận lợi, đúng thời hạn quy định.

Trường Giang 

theo http://www.vksndtc.gov.vn/