Tin tức - Sự kiện

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ngày đăng tin: 08/06/2015
Ngày 29/5/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. Theo Khoản 2 Điều 2 của Nghị định thì "Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao" được Cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động, nhưng phải đảm bảo tuổi nghỉ hưu đối với các trường hợp này không vượt quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ, và vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.
Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/07/2015./.
Xem chi tiết File Download