Tin tức - Sự kiện

Hội nghị trực tuyến “Tăng cường giải pháp phòng, chống oan, sai và đảm bảo bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự”

Ngày đăng tin: 03/06/2015

Ngày 02/6/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tăng cường giải pháp phòng, chống oan, sai và đảm bảo bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự”. 

 
Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNTC phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến
 
Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị. Về phía đại biểu khách mời có đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc Hội. Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, Kiểm sát viên cao cấp một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị. Hội nghị trực tuyến nối điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao với các điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Viện kiểm sát quân sự các cấp; Đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng; Viện kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh và các Viện kiểm sát cấp huyện với tổng số gần 777 điểm cầu.
 
Đ/c Nguyễn Doãn Khánh, UVTWĐ, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức hội nghị trực tuyến. Thực hiện Nghị quyết 74/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội vè Chương trình hoạt động giám sát năm 2015; Nghị quyết 821/NQ-UBTVQH13 ngày 17/10/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát "Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”, Viện kiểm sát tối cao nghiêm túc chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp rà soát, tổng hợp, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống oan, sai và giải quyết bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Ngành; chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các báo cáo, tài liệu phục vụ tốt hoạt động giám sát của Quốc hội; cử cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tích cự tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình cho biết, ngành Kiểm sát nhân dân xác định những chuyên đề nêu trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết trong tình hình hiện nay, góp phần tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là các quy phạm hiến định về quyền con người, quyền công dân, đồng thời coi đây là dịp để ngành Kiểm sát nhân dân có một góc nhìn khách quan hơn, toàn diện hơn về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống oan, sai và giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan thuộc trách nhiệm của Ngành trong thời gian qua, từ đó tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm này trong thời gian tới.
 
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC trình bày báo cáo tóm tắt tình hình oan, sai trong việc
áp dụng PLHS, TTHS và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động TTHS theo quy định của pháp luật
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tóm tắt tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.Phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất và cũng là nhiệm vụ rất khó khăn đối với Ngành chúng ta. Thời gian qua, toàn Ngành nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp và thu được những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm. Cần có sự nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tình hình oan, sai và giải quyết bồi thường cho những người bị oan trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân; nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần tự phê bình cao, thảo luận tìm ra các giải pháp hữu hiệu để toàn Ngành triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Ngành.
 
Đ/c Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại hội nghị
 
Những năm qua, quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, nhất là sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13, lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo toàn Ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm.Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống oan, sai trong giải quyết án hình sự; đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp trong lĩnh vực hình sự; chú trọng xây dựng, hoàn thiện cơ chế hữu hiệu phòng, chống oan, sai như; Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự; tạo môi trường tranh tụng dân chủ, công khai, góp phần làm rõ bản chất vụ án; chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự; nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quản lý tốt tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; rà soát, giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, nhất là đối với đơn kêu oan; chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, hướng dẫn áp dụng pháp luật, thông báo rút kinh nghiệm;chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tố và kiểm sát việc giải quyết án hình sự theo chuyên đề hoặc nhóm, loại tội phạm.
 
Đ/c Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Những năm gần đây, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng về số vụ và số người phạm tội; phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt nhưng các cơ quan tư pháp các cấp đã có nhiều nỗ lực, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cơ bản hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền lợi ích của công dân. Oan, sai được hạn chế đáng kể so với những năm trước đây. Trên cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những giải pháp trên, kết quả công tác của ngành Kiểm sát đã góp phần quan trọng từng bước hạn chế, phòng ngừa oan, sai trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Theo đó, các trường hợp oan, sai có xu hướng giảm dần và chiếm tỉ lệ nhỏ. Số người bị bắt, tạm giữ về hình sự sau chuyển xử lý hành chính hoặc trả tự do giảm dần và chiếm tỷ lệ thấp; nhiều nơi không để xảy ra bắt, giam giữ oan; số hồ sơ có thiếu sót, vi phạm phải trả để điều tra bổ sung giảm và chiếm tỉ lệ thấp; số bị can đình chỉ điều tra do oan có xu hướng giảm và chiếm tỉ lệ rất nhỏ; tỉ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng người, đúng tội vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 37. Số bị cáo Tòa án tuyên không phạm tội và bản án có hiệu lực, các bản án, quyết định có dấu hiệu oan, sai phải hủy để điều tra, xét xử lại ngày càng hạn chế, nhiều địa phương không để xảy ra; số lượng, chất lượng kháng nghị hình sự tăng, kháng nghị được Tòa án chấp nhận đều vượt chỉ tiêu của Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

Tại hội nghị trực tuyến, các đại biểu tập trung nghiên cứu thảo luận sâu, phân tích kỹ tính chất, mức độ của những vi phạm pháp luật, thiếu sót dẫn tới oan, sai; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra oan, sai; rút ra những bài học cho đơn vị và tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phòng, chống oan, sai và giải quyết bồi thường cho người bị oan thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu chương trình trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương biểu dương các cơ quan tố tụng thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trong nhiệm vụ phòng, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm trong thời gian qua. Trong đó Ngành kiểm sát đã tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo; phối hợp chặt chẽ hơn với Cơ quan điều tra để nắm chắc tiến độ, kết quả điều tra chứng minh tội phạm, người phạm tội; kiên quyết hủy bỏ các quyết định thiếu căn cứ, trái pháp luật. Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh yêu cầu ngành Kiểm sát,trên cơ sở triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những giải pháp trên, công tác của ngành Kiểm sát đã góp phần quan trọng từng bước hạn chế, phòng ngừa oan, sai trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự; theo đó, các trường hợp oan, sai có xu hướng giảm dần và chiếm tỉ lệ nhỏ trong quá trình giải quyết các vụ án trong thời gian qua. Đồng thời, để tiếp tục đề ra và triển khai thực hiện quyết liệt hơn các giải pháp phòng, chống oan, sai trong thời gian tới. Đồng chí Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13; ngành Kiểm sát cần tổ chức thường xuyên, định kỳ hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống oan, sai trong giải quyết án hình sự đến cấp cơ sở, với mục tiêu toàn Ngành tập trung trao đổi, thảo luận sâu hơn, cụ thể hơn những kết quả đạt được trong phòng, chống oan sai; những thiếu sót dẫn tới oan sai; nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra oan sai; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm hạn chế và loại trừ oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự, thuộc phạm vi trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân.

Phát biểu Kết luận hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong đánh giá cao các đơn vị trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đã phát hiện, xem xét xử lý một số lãnh đạo, Kiểm sát viên vi phạm quy chế nghiệp vụ, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên quan đến oan, sai trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết án hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phát hiện có Viện kiểm sát nhân dân địa phương vi phạm pháp luật nghiêm trọng dẫn đến oan sai, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố vụ án, bị can để xử lý theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, còn một số Viện kiểm sát nhân dân địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngành về việc kịp thời kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với lãnh đạo đơn vị, Kiểm sát viên được giao thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết vụ án để xảy ra oan, sai. Có trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế nghiệp vụ nghiêm trọng những vẫn được đơn vị bố trí làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết án hình sự. Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Phong yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tập trung nghiên cứu thảo luận, phân tích tính chất, mức độ của những vi phạm pháp luật, thiếu sót dẫn đến oan, sai; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và mỗi cấp kiểm sát; rút ra những bài học kinh nghiệm cho đơn vị và tìm ra các giải pháp thiết thực, góp ý xây dựng Chỉ thị về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống oan, sai và giải quyết bồi thường cho người bị oan thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới.

 

Quốc Hưng

theo http://www.vksndtc.gov.vn/