Tin tức - Sự kiện

Họp ban tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V

Ngày đăng tin: 18/05/2015
 
Toàn cảnh cuộc họp
 
Tại cuộc họp, đại diện Ban tổ chức, Ban tuyên truyền báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V năm 2015 của Ngành. Có những việc đã được Viện kiểm sát các cấp tổ chức, thực hiện trong tổng thể nội dung theo kế hoạch như: Phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân; các hoạt động văn hóa, thể thao; giao lưu, tọa đàm phát trên sóng truyền hình… Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Ban tổ chức, Ban tuyên truyền tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V; thống nhất nội dung, chương trình buổi lễ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm.
Theo kế hoạch Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành sẽ được tổ chức vào ngày 23/7/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Nội dung buổi lễ sẽ được truyền hình trực tuyến tại gần 800 điểm cầu của Viện kiểm sát các cấp trong toàn quốc.
 
 
Trường Giang
Theo http://www.vksndtc.gov.vn/