Tin tức - Sự kiện

Quốc hội khóa XIII xem xét dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Ngày đăng tin: 25/05/2015

Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo tóm tắt Tờ trình dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) tại kỳ họp, Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, BLTTHS (sửa đổi) được soạn thảo với mục tiêu đảm bảo tính khoa học, tiến bộ, có tính khả thi cao; là công cụ pháp lý sắc bén để đấu tranh hữu hiệu với các loại tội phạm, tháo gỡ được những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến định; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

 

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình đọc Tờ trình dự án BLTTHS (sửa đổi)

Theo Viện trưởng VKSNDTC, Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) được xác định là sửa đổi căn bản và toàn diện. Theo đó, Bộ luật có 486 Điều, được bố cục thành 9 phần, 38 chương. So với BLTTHS năm 2003, dự thảo Bộ luật tăng thêm 140 Điều. Trong đó, bổ sung 172 Điều mới, sửa đổi 294 Điều, giữ nguyên 20 Điều, bãi bỏ 26 Điều.

Về kết cấu, Bộ luật được thiết kế khoa học hơn, theo trình tự tố tụng từ khởi tố đến điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và gắn với các chủ thể tiến hành tố tụng ở mỗi giai đoạn.

Dự thảo luật được biên soạn có nhiều nội dung mới, tiến bộ, trong đó, Bộ luật TTHS (sửa đổi) đã hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản Tố tụng hình sự, gồm 10 nguyên tắc trên cơ sở điều chỉnh 30 nguyên tắc hiện hành và bổ sung một số nguyên tắc đã được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan tố tụng, tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt trách nhiệm theo luật định; tăng quyền, trách nhiệm cho Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; quy định rõ trình tự, thủ tục trong từng giai đoạn tố tụng nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; đổi mới chế định chứng cứ và chứng minh; Bộ luật quy định rõ nguyên tắc suy đoán vô tội và bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội; đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; quy định chặt chẽ các biện pháp bảo vệ quyền con người, quyền công dân…

Viện trưởng VKSNDTC cho biết, trong quá trình xây dựng dự án Bộ luật TTHS (sửa đổi), đa số các ý kiến tán thành  với nhiều nội dung của dự thảo Luật. Tuy nhiên, trong dự thảo có một số vấn đề mới, quan trọng nhưng còn có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến của Quốc hội như: Về quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội; quyền của bị can, bị cáo đọc, ghi chép tài liệu trong hồ sơ vụ án; quy định việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can; về thời hạn tạm giam; chủ thể có quyền thu thập chứng cứ; đại diện cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; giới hạn xét xử của Tòa án.

Song Ngư

Theo dõi chi tiết tại website: Kiểm sát online