Tin tức - Sự kiện

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014; Phát động phong trào thi đua năm 2015

Ngày đăng tin: 22/01/2015

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC trình bày"Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2015"
Tiếp theo chương trình Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC trình bày "Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2015". Chỉ thị nêu rõ:
 
Năm 2014, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cùng với khí thế thi đua của cả nước, ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về tư pháp, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước, tạo tiền đề cho sự phát triển của Ngành trong những năm tiếp theo.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015); 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2015);là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX. Đây cũng là năm cuối cùng cả nước tiếp tục phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII.Năm 2015 cũng là năm ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước của Ngành lần thứ V; là năm đầu tiên toàn Ngành triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội và các Nghị quyết của UBTV Quốc hội về công tác xây dựng Ngành, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2015. Trong thời điểm đặc biệt quan trọng này, ngành Kiểm sát nhân dân phải tạo bước đột phá về lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó và tiếp tục xây dựng Ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua đã phát động, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích như: phong trào thi đua"Chào mừng Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2015),chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp,Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phong trào thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.Về công tác khen thưởng, thực hiện việc khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng mới được sửa đổi, bổ sung. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng định kỳ kết hợp với khen thưởng đột xuất. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp cần chủ động phát hiện các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời, tạo động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị và các Viện kiểm sát địa phương. Trong năm 2015, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngànhsẽxem xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng hình thức cao cho các đơn trực thuộc VKSND tối cao, VKSND địa phương và những cá nhân có nhiều thành tích nổi bật, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Ngành trong thời gian qua; các đơn vị trong Ngành tổ chức tuyển chọn, tôn vinh Kiểm sát viên, Điều tra viên tiêu biểu để vinh danh trong Lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần Thứ V.

Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSNDTC công bố các quyết định khen thưởng

 

 

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2014 khẳng định:

 

Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của nhân dân, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nghiêm túc, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước.Thành tích của Ngành đạt được trong công tác xây dựng thể chế, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Ngành đã ghi nhiều dấu ấn nổi bật, tạo động lực và tiền đề mới cho sự phát triển của Ngành trong những năm tiếp theo.Các đơn vị trong toàn Ngành đã tổ chức nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày Lễ lớn của đất nước; gắn phong trào thi đua của Ngành với phong trào thi đua"Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIvà cùng"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên"Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; phối hợp với Công đoàn tổ chức thi đua phấn đấu trở thành người công chức"Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức thi đua trở thành nữ cán bộ"Giỏi việc nước, đảm việc nhà


Trên cơ sở thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua,Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát xem xét và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xét tặng và đề nghị xét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho 06 cá nhân, tặng Huân chương Lao động các hạng cho 17 tập thể, 54 cá nhân theo tiêu chuẩn thường xuyên; truy tặng Huân chương Độc lập Hạng ba cho 02 cá nhân và tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 15 cá nhân theo tiêu chuẩn cống hiến; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 72 cá nhân. Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 1.301 tập thể, 5.522 cá nhân trong các phong trào thi đua lập thành tích "Chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" và 223 Kỷ niệm chương "Bảo vệ pháp chế” cho cá nhân trong toàn Ngành.

 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành đã xét, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao trình Thủ tướng Chính phủ tặng "Cờ thi đua của Chính phủ” cho 17 đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Viện trưởng VKSND tối cao tặng "Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” cho59 đơn vị trực thuộc VKSND tối caoVKSND cấp tỉnh; tặng "Cờ thi đuađơn vị dẫn đầu khối” cho282 tập thể; tặng Bằng khen cho182 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” 2 năm liên tục và528 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục 2 năm 2013-2014; công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” năm 2014cho 10 tập thể (VKSND cấp tỉnh và tương đương); công nhận257 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”. VKSND các địa phương công nhận và các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao đã công nhận, đề nghị công nhận cho 509 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm 2014” (VKSND cấp huyện và tương đương) và 2.112 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể thuộc VKSNDTC:


  

Thông tin chi tiết về Hội nghị, Quý bạn đọc có thể theo dõi Trên trang thông tin điện tử VKSNDTC  tại đây hoặc trên trang Kiểm sát Online tại đây

Theo Kiểm sát Online