Tin tức - Sự kiện

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hành chính bị cấp phúc thẩm hủy Quyết định đình chỉ

Ngày đăng tin: 02/06/2014
Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hành chính, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội đã có Thông báo số 195/TB-VKSTC-VPT1 ngày 20/05/2013 rút kinh nghiệm vụ án hành chính bị cấp phúc thẩm hủy Quyết định đình chỉ. Trang thông tin điện tử Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xin trân trọng trích đăng nội dung Thông báo này đế bạn đọc tham khảo.
Nội dung vụ án như sau:

Do không đồng ý với Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 22/06/2011 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là Quyết định 1563) về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Kim Toàn (là người có tranh chấp lối đi chung với ông  Vũ Xuân Tính) nên ông Tính đã khỏi kiện Quyết định 1563 nói trên.

Khi vụ án đang được Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết thì ngày 17/04/2012 Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 803/QĐ-ƯBND (gọi tắt là Quyết định 803) thu hồi, huỷ bỏ một số quyết định hành chính trong đó có Quyết định số 1563. Ngày 30/08/2012, Toà án nhân dân tỉnh đã thông báo cho ông Vũ Xuân Tính biết nội dung của Quyết định số 803, nhưng ông Tính không đồng ý rút đơn khởi kiện.

Ngày 12/09/2012, Toà án nhân dân tỉnh đã căn cứ vào các Điều 117, 120, 122 Luật Tố tụng hành chính, ra Quyết định số 02/QĐ-THC, đình chỉ việc giải quyết vụ án hành chính nêu trên đo đối tượng khởi kiện là Quyết định 1563 không còn. Ông Vũ Xuân Tính kháng cáo quyết định này theo trình tự phúc thẩm.

Ngày 06/03/2013, Toà Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã căn cứ vào điểm c khoản 4, khoản 5 Điều 207 Luật Tố tụng hành chính, huỷ Quyết định đình chi giải quyết vụ án của Tòa án nhân dân tỉnh.

Vấn đề cần rút kinh nghiệm:

Tại điểm d khoản 1 Điều 120 Luật Tố tụng Hành chính, quy định: Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án khi "người bị kiện huỷ bỏ quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại vê quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc chấm dứt hành vi hành chính bị khởi kiện và người khởi kiện đồng ý rút đơn khởi kiện".  Nội dung điều luật được hiểu là trong quá trình giải quyết vụ án, khi có quyết định hủy bỏ quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện thì Tòa án cấp sơ thẩm ra quyết định đình chi giải quyết vụ án nếu người khởi kiện rút đơn khởi kiện.

Trong vụ án này, khi Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định hủy bỏ Quyết định 1563 (là đối tượng khởi kiện), ông Vũ Xuân Tính được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo việc này nhưng ôngkhông đồng ý rút đơn khởi kiện (điều nàythể hiện tại Biên bản ghi lời khai ngày 30/08/2012 - BL 102), lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 02/NQ-HĐTP ngày 29/11/2011: "Nếu người khởi kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập đều không rút đơn khởi kiện, yêu cầu Toà án tiếp tục giải quyết vụ án theo thủ tục chung. Trong trường hợp này Toà án phải xem xét tính hợp pháp của quyết định bị khởi kiện và quyết định sửa đổi hoặc huỷ bỏ quyết định bị khởi kiện để tuỳ từng trường hợp cụ thể mà có quyết định đúng pháp luật”, Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án với lí do đối tượng khỏi kiện không còn là không đúng với các quy định được viện dẫn.

Do việc Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ việc giải quyết vụ án trái với quy định của pháp luật, tước quyền tiếp tục khỏi kiện của người khởi kiện, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân nên cấp phúc thẩm đã hủy quyết định đình chỉ giao cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết vụ án theo thủ tục chung.

 

 Nguyễn Lộc