Tin tức - Sự kiện

Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao bàn về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày đăng tin: 09/08/2019

Ngày 17/7/2019, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phiên họp lần hai Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại phiên họp, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo về kết quả Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc. Theo báo cáo, về công tác tổ chức Đại hội của các Công đoàn bộ phận, đến ngày 24/6/2019, 30/30 Công đoàn bộ phận trực thuộc đã tổ chức Đại hội hoặc Hội nghị theo hướng dẫn. Sau khi tổ chức Đại hội, các Công đoàn bộ phận đã bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo đúng tỷ lệ quy định. Mỗi Công đoàn bộ phận đều giới thiệu một đồng chí của đơn vị mình tham tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tổng số là 28 đồng chí.

Công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hoàn tất những công việc sau: Xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 tại Đại hội Công đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2014 – 2019 gửi các Công đoàn bộ phận và ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn góp ý. Trong cuộc họp ngày 09/7/2019, Ban Thường vụ Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thống nhất một số nội dung liên quan đến số lượng, thành phần tham dự Đại hội; dự kiến số lượng, nhân sự đề cử Ban Chấp hành Công đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu; việc tham luận tại Đại hội; kinh phí tổ chức Đại hội…

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung thảo luận góp ý kiến các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn và nhân sự tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9/2019.

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-7851