Tin tức - Sự kiện

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao

Ngày đăng tin: 26/06/2019

Ngày 26/6/2019, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự có các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII. Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" nội bộ; coi trọng các khâu của công tác cán bộ, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng việc rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao thường xuyên chăm lo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, đã xây dựng chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác tổ chức cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Ngành, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ, thực hiện việc tinh giản biên chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý các vụ việc sai phạm.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong điều kiện thực hiện quy định của các đạo luật mới về tư pháp, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân tăng lên rất nhiều nhưng Ngành đã nỗ lực phấn đấu quán triệt và góp phần quan trọng vào thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, các nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp và ngành Kiểm sát nhân dân; tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là áp dụng các biện pháp tố tụng trong đấu tranh làm rõ hành vi, xác định tội danh, thu hồi tài sản, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong đấu tranh, xử lý tội phạm tham nhũng. Đồng thời tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, bảo đảm chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; tập trung phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, các cơ quan tư pháp trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-7788