Tin tức - Sự kiện

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phải thực chất, hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng tin: 21/06/2019

Sáng nay (21/6), VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong ngành KSND. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKS quân sự trung ương, VKS quân sự cấp quân khu và tương đương, VKSND cấp tỉnh, cấp huyện làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự… cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 8, VKSND tối cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là yêu cầu tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và cải cách tư pháp hiện nay.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, thời gian qua, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã đạt được nhiều kết quả. Chất lượng, hiệu quả công tác được tăng cường, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án. Lãnh đạo VKS các cấp đã quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm sát làm công tác này.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định, công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao, kết quả trên đã được Ngành ghi nhận, cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành KSND.

Tuy nhiên, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, cùng với những kết quả đạt được, thời gian qua công tác này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải có những giải pháp khắc phục.

Với ý nghĩa đó, việc tổ chức hội nghị nhằm quán triệt đến lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong toàn Ngành nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát, của Kiểm sát viên trong khâu công tác này, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị các đại biểu, nhất là các đồng chí thủ trưởng các đơn vị phát huy trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc và đầy đủ về vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn trong khâu công tác kiểm sát này; sắp xếp, bố trí cán bộ, Kiểm sát viên, tăng cường công tác kiểm sát tại trại giam, cơ sở giam giữ…

Đổi mới tư duy công tác, đổi mới cách nghĩ, cách làm để công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực chất, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm quyền con người, quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án, từ đó nâng cao vị thế, uy tín của ngành KSND.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường đã quán triệt những nội dung về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, đặc biệt là những nội dung quan trọng tại Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự”.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao Lương Minh Thống đã giới thiệu những nội dung mới của Luật Đặc xá năm 2018.

Đại diện lãnh đạo Vụ 8 hướng dẫn về kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện, kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo các quy định mới của pháp luật; hướng dẫn quy trình kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị Đặc xá; đại diện lãnh đạo Vụ 14, VKSND tối cao giới thiệu nội dung mới của Luật thi hành án hình sự.

Hội nghị cũng được nghe VKSND một số địa phương như: Quảng Ninh, Hà Nội, Sơn La… trình bày tham luận; đồng thời nghe đại diện lãnh đạo Vụ 8 giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. 

Từ thực tiễn hoạt động kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thời gian qua, tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cũng đã đề cập đến các kinh nghiệm và nêu lên giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới, như: Nâng cao trách nhiệm pháp lý và kỹ năng nghề nghiệp của Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đối tượng, phạm vi, nội dung và các phương thức kiểm sát gắn với hoạt động thực tế ở địa phương; vận dụng linh hoạt các biện pháp kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu trả tự do trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan…

Nguồn baovephapluat.vn