Tin tức - Sự kiện

Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng và quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong ngành KSND

Ngày đăng tin: 29/05/2019

Ngày 28/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống tham nhũng và quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và toàn thể công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề gay go, phức tạp, luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi trọng. Đấu tranh với tội phạm cần công bằng, gương mẫu để làm trong sạch bộ máy các cơ quan tư pháp; do đó, mỗi cán bộ, công chức, Kiểm sát viên phải nhận thức đúng để thực thi nghiêm pháp luật và bảo vệ hình ảnh cán bộ Kiểm sát.

Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị toàn thể cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân cần nâng cao kỷ cương, kỷ luật, với phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả", đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời, đúng quy định; rút ra kinh nghiệm hay trong công tác phòng, chống tham nhũng để nhân rộng điển hình.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày những nội dung mới cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và những vấn đề cần lưu ý trong việc triển khai thực hiện trong ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm 10 chương, 96 điều, được xây dựng dựa trên quan điểm và nguyên tắc cơ bản: Quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách có liên quan của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện, sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật khác có liên quan.

Phần tham luận, đại biểu dự hội nghị phát biểu, góp ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng và thực tiễn triển khai pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Các ý kiến tập trung vào các chủ đề: Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong việc triển khai, thi hành Luật; thực trạng công tác tương trợ tư pháp hình sự trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; thực tiễn công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm tham nhũng và công tác giải quyết các vụ án tham nhũng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của đại biểu tham dự hội nghị; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị công chức, viên chức trong toàn Ngành tiếp tục quán triệt, triển khai tốt Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/11/2014 của Bộ Chính trị,...

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-7701