Tin tức - Sự kiện

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý II năm 2019

Ngày đăng tin: 26/03/2019

Ngày 21/03/2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị Giao ban công tác Quý II năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các VKSND cấp cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3, các đồng chí Phó Chánh Văn phòng, VKSND tối cao…

Theo báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2019 của cơ quan VKSND tối cao và các VKSND cấp cao do đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị: Trong Quý I, đồng chí Viện trưởng, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tập trung chỉ đạo xây dựng tài liệu, tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ngành; dự, chỉ đạo tại 56 hội nghị triển khai công tác năm 2019 của các đơn vị trong Ngành. Công tác tổ chức các hội nghị tổng kết có nhiều đổi mới, hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn; đẩy nhanh việc ban hành các thông tư liên tịch, quy định, quy chế nghiệp vụ, quy chế phối hợp;thực hiện nghiêm quy định của Đảng về công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ quản lý; kiện toàn lãnh đạo quản lý một số đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, cấp tỉnh; tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm Kiểm sát viên các cấp. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế; ký biên bản ghi nhớ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

VKSND tối cao, VKSND cấp cao: Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát chặt chẽ, bảo đảm tỷ lệ bắt, tạm giữ, chuyển xử lý hình sự đạt 97,6%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, tội danh đều đạt 100%; tập trung phối hợp khởi tố điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; kiên quyết kháng nghị bảo vệ quan điểm truy tố, giải quyết một số vụ án tham nhũng lớn; tỷ lệ kháng nghị về phúc thẩm dân sự, hành chính, kháng nghị giám đốc thẩm đạt cao; thực hiện nhiều cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động tư pháp; chú trọng ban hành các kiến nghị…(xem chi tiết tại đây)

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/