Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ VKSND tối cao chú trọng công tác xây dựng Đảng

Ngày đăng tin: 08/03/2019

Ngày 06/3/2019, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ VKSND tối cao năm 2018. Theo báo cáo, năm 2018 Đảng bộ VKSND tối cao đã quán triệt thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của Ngành, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và các nghị quyết của Ban cán sự Đảng, chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm về công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ VKSND tối cao đã duy trì: Chế độ sinh hoạt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng Điều lệ Đảng, xác định rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được tăng cường, coi trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được cải tiến; công tác chính trị tư tưởng luôn được chú trọng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Viện tưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Đảng bộ VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ VKSND tối cao năm 2018

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ năm 2018 và nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng là then chốt để củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, để nhân dân tin vào công quyền, công lý. Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị Đảng bộ VKSND tối cao tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy để tạo nên sức mạnh tổng hợp; các Đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, Đảng viên là lãnh đạo phải gương mẫu hơn Đảng viên cấp dưới; trong phát ngôn phải có trách nhiệm, góp ý xây dựng Đảng đúng nơi đúng chỗ, không tuyên truyền khi chưa có sự thống nhất. Đảng ủy cần nghiên cứu, xây dựng cẩm nang để Đảng viên và quần chúng hiểu đúng, hiểu sâu về những lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát nhân dân; tiếp tục quán triệt các các nghị quyết Trung ương để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị Đảng ủy phải chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt nhất là sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn các chuyên đề sát với tính chất công việc và nhiệm vụ của Ngành; từng chi bộ chọn lựa chủ đề thích hợp gắn với công việc, xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể để tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả, đồng thời nhân rộng những cách làm hay tới các chi bộ khác; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đoàn thể Đoàn Thanh niên, Nữ công, Công đoàn để có những chủ đề, hoạt động thiết thực nhằm phát triển và xây dựng lực lượng cán bộ kế thừa cho tổ chức Đảng.

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/