Tin tức - Sự kiện

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính khu vực phía Bắc

Ngày đăng tin: 19/11/2018

Ngày 15/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính khu vực phía Bắc. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; 15 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khu vực phía Bắc; 15 Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện có nhiều án hành chính khu vực phía Bắc và toàn thể lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, công chức Viện kiểm sát giải quyết án hành chính thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhấn mạnh, Luật tố tụng hành chính được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực pháp luật từ ngày 01/7/2016 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết án hành chính. Thông qua việc triển khai thực hiện Luật tố tụng hành chính năm 2015, các cơ quan hành chính Nhà nước khu vực phía Bắc cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, Luật tố tụng hành chính năm 2015 còn có một số bất cập nhưng chưa được hướng dẫn kịp thời nên các cơ quan tiến hành tố tụng còn nhiều lúng túng trong giải quyết án hành chính. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội Nguyễn Quang Thành đề nghị đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp hữu hiệu góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện hành chính cũng như nâng cao chất lượng công tác giải quyết án hành chính trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn quan tâm tới công tác giải quyết án hành chính; đồng thời đánh giá án hành chính có xu hướng tăng tại một số địa phương có tình hình kinh tế - xã hội phát triển nhanh. Đồng chí Viện trưởng chỉ đạo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các địa phương cần tiếp tục quan tâm tới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ, tổ chức bộ máy nhân sự; tuyển chọn, cử cán bộ học tập, bồi dưỡng để có kiến thức, kinh nghiệm giải quyết án hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương trong công tác này.

Xem chi tiết tại đây

Nguồn www.vksndtc.gov.vn