Tin tức - Sự kiện

Lễ ký Thông tư liên tịch "Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp"

Ngày đăng tin: 05/04/2018

Ngày 05/4/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ ký Thông tư liên tịch "Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp". Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì buổi Lễ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các thành viên Ban soạn thảo, Tổ giúp việc Thông tư liên tịch tham dự buổi Lễ.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm cho biết, trước khi có Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, hằng năm, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trình Quốc hội; việc xây dựng báo cáo thông qua tổng hợp thông báo của cơ quan tư pháp Trung ương trên cơ sở Quy định phối hợp số 200 ngày 26/01/2010 của Liên ngành tư pháp Trung ương.

Việc báo cáo trước các kỳ họp Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp trên phạm vi toàn quốc không chỉ là nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân mà còn là nhiệm vụ của các cơ quan hoạt động tư pháp; do đó cần thiết phải xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, cụ thể và thống nhất giữa các cơ quan có hoạt động tư pháp trong việc xây dựng, gửi báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của mỗi ngành.

Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị, sau khi Thông tư liên tịch được ban hành, các bộ, ngành liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt việc triển khai, thực hiện ở các cấp; tổ chức tập huấn, truyền tải nội dung Thông tư liên tịch trở thành cẩm nang kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để áp dụng trong hoạt động thực tiễn; trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự tích lũy, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, từ đó kịp thời tham mưu lãnh đạo liên ngành việc cần thiết sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay.

Thông tư liên tịch "Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp" bao gồm 03 chương, 09 điều, quy định về các nội dung chính gồm: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Nguyên tắc thực hiện việc xây dựng và gửi báo cáo, thông báo; thời điểm, nội dung báo cáo, thông báo; thời hạn gửi báo cáo, thông báo; thẩm quyền ký văn bản báo cáo, thông báo và trách nhiệm thực hiện.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo các bộ, ngành liên quan nhất trí và tiến hành ký, ban hành Thông tư liên tịch "Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp".

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/