Tin tức - Sự kiện

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2018 

Ngày đăng tin: 15/03/2018

Ngày 08/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan năm 2018. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường. Đại diện Ủy ban Kiểm tra, Công đoàn Viên chức Việt Nam và 320 đại biểu đại diện cho hơn 900 cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017 do đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại Hội nghị đánh giá: Năm qua, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các nội dung Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017 và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến tích cực; nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ; không để xảy ra oan, sai. Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, phối hợp đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được chú trọng, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ của toàn Ngành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Quốc hội.

Công tác xây dựng Ngành được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lãnh đạo chủ chốt Viện kiểm sát các cấp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chú trọng công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo; triển khai, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nghiệp vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đổi mới, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Khẩn trương triển khai các nội dung hoạt động; nhiều nội dung đạt kết quả tốt, được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao; góp phần tích cực vào việc động viên cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể do Công đoàn tổ chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị, cơ quan và toàn ngành Kiểm sát.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, cơ quan, đơn vị. Chủ động phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; duy trì và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên trong điều kiện cho phép.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 đề ra. Năm 2018, đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tập trung đề ra các biện pháp để triển khai, thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và chương trình công tác của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và xây dựng văn minh, văn hóa công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, góp phần tích cực cùng toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và tăng cường phối hợp.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển địa điểm làm việc sang trụ sở mới của cơ quan; trong đó tập trung vào việc xây dựng hợp lý phương án bố trí, sắp xếp phòng làm việc và điều hành, vận hành tòa nhà bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, cơ quan tiến hành tố tụng giữa các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Nhân dịp này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cũng tặng hoa đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và gửi lời chúc mừng tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018, Bầu ra Ban Thanh tra nhân dân và bế mạc thành công, tốt đẹp.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/