Tin tức - Sự kiện

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành KSND triển khai công tác năm 2018

Ngày đăng tin: 15/03/2018

Ngày 05/3/2018, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân dự, chủ trì buổi làm việc.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự buổi làm việc có các Thành viên, Tổ giúp việc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 do đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân trình bày tại Hội nghị đánh giá: Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của Viện kiểm sát nhân dân, tạo cơ sở thuận lợi cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ trong Ngành.

Đội ngũ nữ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước trưởng thành và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Công tác phát triển, giới thiệu cán bộ nữ ưu tú kết nạp vào Đảng, quy hoạch, bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo, quản lý, chức danh tư pháp luôn được chú trọng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ trong Ngành luôn nhận được quan tâm của cấp ủy đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị,...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời nhấn mạnh, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ, tạo cơ hội cho cán bộ nữ phát triển.

Tham mưu đề xuất chọn cử và hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ đi học; hỗ trợ cán bộ nữ trong thực hiện công tác luân chuyển; xây dựng dự toán, bố trí kinh phí cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó có kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trong quy hoạch để đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài; tham gia ý kiến về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ nữ,....

Đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân phối hợp với các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện kiểm sát địa phương định kỳ tự kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động của ban; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Viện kiểm sát cấp huyện. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới quy chế hoạt động của Ban cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của ngành Kiểm sát nhân dân.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/