Tin tức - Sự kiện

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai công tác năm 2018

Ngày đăng tin: 15/03/2018

Ngày 28/02/2018, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 đánh giá: Năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và sự chỉ đạo thường xuyên của Công đoàn Viên chức Việt Nam, hoạt động của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, được đông đảo đoàn viên Công đoàn hưởng ứng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức phấn đấu học tập, nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Năm 2017, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệt tình tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và ủng hộ ngày Thương binh liệt sỹ với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Số tiền ủng hộ trên, Công đoàn phối hợp với Đảng ủy, các đoàn thể và các đơn vị liên quan thành lập các Đoàn đi thăm hỏi và tặng quà tại các tỉnh gặp thiên tai, lũ lụt và một số Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh. Nhiệt tình hưởng ứng Tháng “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” số tiền 30 triệu đồng; ủng hộ Liên hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam số tiền 08 triệu đồng.

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam và đề ra Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong năm 2017. Khẩn trương triển khai các nội dung hoạt động trong đó có nhiều nội dung đạt kết quả tốt, được Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao. Thông qua các hoạt động, Công đoàn đã góp phần động viên cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động tập thể do công đoàn tổ chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị.

Phần tham luận, đại biểu dự Hội nghị nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018; đồng thời góp ý kiến nhằm phát huy kết quả công tác đạt được thời gian qua, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác công đoàn thời gian tới; nêu một số đề xuất về chế độ công vụ công chức, nội quy cơ quan, đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao  đánh giá cao thành tích đạt được của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2017. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, các Công đoàn bộ phận trực thuộc cần chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xác định nhiệm vụ chủ yếu, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp Công đoàn.

Chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, nữ công. Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp công tác giữa các Công đoàn trong Khối thi đua số VII, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần tích cực vào thành tích chung của toàn Ngành năm 2018 và những năm tiếp.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/