Tin tức - Sự kiện

Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với Ban Nội chính Trung ương

Ngày đăng tin: 15/03/2018

Ngày 13/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có buổi làm việc với Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Nội chính Trung ương tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Bảo Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Ban cán sự đảng, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao bộ trình bày Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác phối hợp những tháng đầu năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Năm 2018, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nhiệm vụ cách tư pháp đến năm 2020; đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; triển khai kịp thời các đạo luật về tư pháp mới ban hành; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn nhận thức rõ về tầm quan trọng của Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa nội dung Quy chế phối hợp vào việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của đơn vị. Chủ động phân công trách nhiệm cho một đồng chí thành viên Ban cán sự đảng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Ngành, chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Đ/c Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, Ban cán sự đảng viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn quán triệt thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 09/5/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Với quyết tâm cao, sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo, sự chủ động phối hợp chặt chẽ giữa Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan tiến hành tố tụng nên tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh giải quyết các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được đẩy nhanh, nhiều vụ án có khó khăn, vướng mắc về đánh giá chứng cứ, tội danh, khó khăn về giám định tư pháp được tháo gỡ giúp cho điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Nội chính Trung ương trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết, điều tra, truy tố, xét xử những vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được đẩy nhanh hơn và xét xử kịp thời, được nhân dân đồng tình, ủng hộ có tác dụng giáo dục cao, răn đe đối với hành vi tham nhũng. Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc đề nghị trong thời gian tới Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia giao ban hàng quý với Chánh Văn phòng các cơ quan, tổ chức nội chính Trung ương nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động để báo cáo, tham mưu lãnh đạo các cơ quan trong việc đánh giá tình hình, kết quả, đề xuất giải pháp thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/